Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عامل کشتار نروژ 'همدست داشته است'

آندرس برینگ برویک در چهار هفته اول بازداشتش در انزوای کامل خواهد بود

آندرس برینگ برویک در چهار هفته اول بازداشتش در انزوای کامل خواهد بود
آندرس برینگ برویک، مردی که به اجرای حملات تروریستی دوگانه روز جمعه در نروژ اذعان کرده، ادعا کرده است که "دو هسته دیگر" هستند که با او همکاری می کنند.

پلیس نروژ تحقیقاتی را در مورد ادعای آقای برویک، که در نخستین جلسه محاکمه او مطرح شد، آغاز کرده است.


آقای برویک، ۳۲ ساله، به انجام بمبگذاری در اسلو، پایتخت، و همچنین کشتار در جزیره اوتویا، محل اردوی نوجوانان هوادار حزب حاکم کارگر، اعتراف کرده است.

اکنون مقامات پلیس نروژ در آمار تلفات جدیدی که اعلام کرده اند رقم کشته شدگان در جزیره را به ۶۸ نفر کاهش داده اما می گویند تلفات در اسلو از ۷ نفر به ۸ نفر افزایش یافته است.

آقای برویک فعلا ۸ هفته تحت بازداشت خواهد بود.

مقامات پلیس اسلو از قاضی در خواست کردند که متهم ۴ هفته نخست بازداشت را در انزوای کامل بسر ببرد.
کیم هگر، قاضی دادگاه با این درخواست موافقت کرد و بنا بر دستور او آقای برویک حق دریافت نامه نخواهد داشت و به علاوه بجز با وکیلش، با هیچ کس دیگر نمی تواند دیدار کند.

قاضی هگر گفت پلیس باید قادر باشد در مورد ادعاهای آقای برویک تحقیق کند، بدون آنکه متهم بتواند در کار آنها دخالت کند.
آقای برویک پیش از این گفته بود که به تنهایی دست به این حملات زده است.
"مستعمره مسلمانان"

اتهامات وارده به آقای برویک در چهارچوب قوانین جنایی مربوط به اقدامات تروریستی علیه او مطرح شده است. این اتهامات شامل ایجاد بی ثباتی در نهادهای حیاتی اجتماعی از جمله دولت و همچنین رعب آفرینی شدید در جامعه است.
قاضی هگر گفت که آقای برویک به انجام این حملات اذعان کرده، اما خود را در برابر اتهامات وارد شده بیگناه می داند.

قاضی هگر پیشتر با صدور حکمی دستور داده بود که آندرس برینگ برویک پشت درهای بسته محاکمه شود تا او نتواند از جلسات دادگاه برای تبلیغ افکار سیاسی خود بهره برداری کند.

از آنجا که رسانه ها حق حضور در جلسه دادگاه را نداشتند، قاضی پرونده خلاصه ای از اظهارات آقای برویک در جلسه دادگاه را پس از خاتمه آن ارایه کرد.

قاضی گفت که آقای برویک در توضیح اقدام خود استدلال کرده بود که او می خواسته نروژ و اروپا را از تبدیل شدن به "مستعمره مسلمانان" نجات دهد.

از آقای برویک همچنین نقل شد که او به دنبال بر جا گذاشتن حداکثر تلفات ممکن نبوده است، بلکه او می خواسته که بیشترین ضربه را به حزب حاکم کارگر نروژ وارد کند.

آقای برویک که حزب حاکم کارگر را به اتخاذ سیاستهای غلط در زمینه امور مهاجرتی متهم کرده، در بمبگذاری اسلو ساختمانهای مربوط به این حزب را هدف قرار داد و در جزیره اوتویا هم اردوی نوجوانان هوادار این حزب را مورد حمله قرار دارد.
مردم نروژ به یاد قربانیان این حملات، روز دوشنبه ساعت ۱۲ به وقت محلی در سراسر این کشور یک دقیقه سکوت کردند.

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/07/110725_l34_norway_gunman_accomplices.shtml

No comments:

Post a Comment