Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

كشف فسيل غول‌پيكر جد 2 ميليون ساله فيل

جمجمه و عاج‌هاي يكي از بستگان غول‌پيكر فيل‌ها كه بيش از 2 ميليون سال پيش مرده و در محيطي باتلاقي مدفون شده بود، سالم توسط چند كارگر ساختماني در شيلي از خاك بيرون آمد.

تعدادي از كارگران ساختماني جمجمه و عاج‌هاي غول‌پيكر يكي از اقوام نزديك فيل‌ها به نام ماستودون را از زير خاك بيرون آوردند. تصوير مي‌شود اين ماستودون (mastodon) كه تقريبا به اندازه فيل‌هاي مدرن است، قبل از مرگ در حال پرسه زدن در جنگل‌ها و جلگه‌هاي آن منطقه بود. گويا بعد از مرگ اين حيوان در يك مرداب فرو رفته و به اين ترتيب در اين مدت از اسكلت آن محافظت شده است.

به گزارش ديلي‌ميل، اين كشف به دانشمندان اجازه مي‌دهد اطلاعات بيش‌تري در مورد دي.ان.اي اين حيوانات به دست بياورند كه با اقوام بسيار بزرگ‌تر خود با نام ماموت اشتراكات زيادي دارند. اين مطالعات هم‌چنين مي‌تواند دانشمندان را در فهم سرمنشا پيدايش فيل‌ها ياري كند.

اين كشف توسط تعدادي از كارگران ساختماني صورت گرفت كه در حال ساخت نيروگاهي هيدروالكتريكي در كنار يك رودخانه در نزديكي پايتخت كشور شيلي بودند. در حال حفاري كردن آن‌ها متوجه يك عاج با طول 1.2 متر و عرض 15 سانتي‌متر شدند كه از زير خاك بيرون زده بود. بعد از اين اتفاق، باستان‌شناسان به منطقه فراخوانده شدند و آن‌ها نيز با انجام حفاري‌هاي بيش‌تر توانستند اولين جمجمه كامل يك ماستودون را كشف كنند.رافائل لاباركا از موسسه PDI در شيلي در اين باره گفت: «زماني كه ما در حال انجام مراحل حفاري بوديم متوجه شديم جمجمه اين حيوان كاملا حفظ شده و در شرايط بسيار خوبي قرار دارد. اين جمجمه داراي 4 دندان آسياب و دو عاج 1.2 متري بود كه به آن متصل شده بودند. علاوه بر آن در داخل جمجمه قسمتي از مهره‌هاي ستون فقرات هم موجود بودند.»

ماستودون‌ها تقريبا به اندازه فيل‌هاي مدرن بودند، اما نسبت به آن‌ها بدن بسيار عضلاني‌تري داشتند. علاوه بر آن بدن آن‌ها را پوششي خزمانند فرا گرفته بود كه از اين حيوانات در برابر سرما محافظت مي‌كرد.سرمنشا و اجداد فيل‌ها هميشه براي زيست‌شناسان و باستان‌شناسان جالب بود. شواهدي كه از فسيل‌ها به دست آمده نشان مي‌دهد، شروع نسل اين حيوانات بين 50 تا 60 ميليون سال پيش با moerithere بوده كه موجوداتي مشابه با خوك با خورطوم‌هايي دراز بودند. اين حيوانات به گونه‌هاي متنوع ديگري تكامل پيدا كردند كه بسياري از آن‌ها اندازه‌هايي بزرگ‌تر پيدا كردند و در سراسر جهان و تقريبا در تمام قاره‌ها به غير از استراليا و قاره قطب جنوب پراكنده شدند.

تريلوفودون (trilophodon) هاي 4 عاجي تقريبا 26 ميليون سال پيش ظاهر شده و تا 2 ميليون سال پيش نيز در آمريكاي شمالي، آسيا و اروپا و آفريقا دوام آوردند. اين در حالي است كه انسان‌ها مدرن فقط 200 هزار سال پيش تكامل پيدا كردند.7بزرگ‌ترين گونه اين حيوانات، ماموت‌هاي امپراطور بودند كه خود را با آب‌وهواي سرد آسيا و اروپا، آفريقا و آمريكا در دوره پليستوسن در 2 ميليون سال پيش تطبيق دادند. هر دوي اين گونه‌ها تا چند هزار سال پيش روي كره زمين زندگي مي‌كردند و انسان‌هاي اوليه با آن‌ها آشنايي داشتند. اين اعتقاد وجود دارد كه تكامل و انقراض بسياري از گونه‌هاي مدرن فيل‌ها ارتباط نزديك به گسترش نژاد انسان‌ها در زمين دارد.

اكثر اكتشافات فسيل‌هاي ماستودون‌ها در آمريكاي شمالي اتفاق افتاده و تعداد بسيار كمي از آن‌ها در قسمت‌هاي جنوبي اين قاره كشف شده‌اند. براي مثال فقط تعداد كمي از آن‌ها در شيلي يافت شده بودند.

يكي از بزرگ‌ترين يافته‌ها در سال 1993 و در درياچه دياموند والي در كاليفرنيا اتفاق افتاد. در جولاي سال 2007 نيز بزرگ‌ترين عاج ماستودون در جهان به طول 4.8 متر و وزن تقريبي يك تن در ميليا واقع در شمال آتن كشف شد.

No comments:

Post a Comment