Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دو مسئول وزارت خارجه ايران عربها را "بدويان صحراگرد" خواندند

اين دو مقام ايرانى "اسرائيل" را قابل احترام دانستندمهدی صفری از مسئولان وزارت خارجه ایران
اسلو- العربيه.نت
دو مسئول عاليرتبه وزارت امور خارجه ايران ملل عرب را "بدويانى صحراگرد" خواندند، اسرائيل را قابل احترام دانستند و 6000 نقشه را ارايه کردند که به گفته آنان "فارسى" بودن تاريخى "خليج" را اثبات مى کند.

محمد رضايى و مهدى صفرى دو مسئول  وزارت خارجه ايران ابراز عقيده کردند که "تمدنى که در کشورهاى عربى مشهود است بى ريشه و ناپايدار است و به دليل اکتشاف نفت در کشورهايى همچون قطر و بحرين رخ داده است".

اين دو به گزارش منبع خبرى منتشرکننده مصاحبه به شدت با ربط دادن فارسها با عربها مخالفت کرده اند و هم چنين گفته اند که به "فرهنگ و تمدن ايرانى که هزاران سال تاريخ و دوام داشته است مى بالند".

بنا بر اين گزارش آنها نسبت به "اسرائيل" ابراز احترام کرده، با مسئولانش اظهار همدلى نموده و تاکيد کرده اند که "اظهارات تندى که گاه به گاه از بعضى مقامات ايرانى عليه اسرائيل شنيده مى شود، فقط حبابهايى براى جلب توجه و تاييد کشورهاى عربى و اسلامى است".

محمد رضايى و مهدى صفرى به رابطه اى نژادى بين "فارسها" و ملل اروپايى اشاره کرده اند و براى اين رابطه دليل آورده اند که "زبان فارسى يک زبان "هندو اروپايى" است و از همه نزديکتر زبان آلمانى را در کنار خود دارد.

يک پديده رواج يافته در سالهاى اخير در ايران اقدامات جراحى پلاستیک براى ايجاد تشابه بين خود و مردم اروپا بوده است. يک ضرب المثل فارسى مى گويد "بکش و خوشگلم کن". اين را بويژه مى توان در ميان ايرانيانى ديد که براى خوشگل تر شدن يا به تعبير آنها شبيه اروپايى ها شدن به جراحى بينى تن مى دهند و به اصطلاح دماغ عمل مى کنند.

از سويى لازم به ذکر است کتاب معروف ادولف هيتلر رهبر نازيست آلمان در جنگ جهانى دوم "نبرد من" به شکل وسيعى در ايران چاپ و منتشر و مطالعه مى شود.

گفته مى شود اين رونق و رواج، از روحيه "خود برتر بينى" آريايى ناشى شده است که بعضى از محافل در ايران خود را منتسب به آن مى دانند.

نروژى ها، سوئدى ها و دانمارکى ها  نيز خود را از نژاد آريا مى دانند و همين سبب 

شد که بعضى از آنان در جنگ دوم جهانى با آدولف هيتلر همکارى کنند.

صفحه اول روزنامه نروژی داگ بلادت

صفحه اول روزنامه نروژی داگ بلادت

سخنان مسئولان ايرانى در گفتگو با روزنامه دانمارکى "ويک اند" که توسط روزنامه نروژى "داگ بلادت" نيز منتشر شده است، در چارچوب تلاش حکومت ايران براى بهبود و تلطيف چهره خويش در انظار غربيان و بويژه اروپايى ها مى گنجد. هدف از اين تلاش ايجاد شکاف در حلقه محاصره تحريم ها عليه تهران است.


بنا بر سخنان مطرح شده در اين گفتگو کمک ايران به جنبش هاى مقاومت در جهان عرب، بخاطر مبارزه با غربى ها يا آن گونه که احمدى نژاد احياناً به رخ مى کشد، به منظور کوشش در جهت نابودى اسرائيل نيست.


اين دو مسئول ايرانى گفته اند که ما اسرائيل را قابل احترام دانسته و با آن همدلى مى کنيم. ما مثل عربها که از قديم الايام از يهوديان نفرت داشته اند نيستيم.


اين دو مقام وزارت خارجه ايران در مورد اظهارات ضد اسرائيلى خاطر نشان ساخته اند که ايران ناچار است براى جلب اعتماد ملل مسلمان چنين حبابهايى را به راه اندازد تا بتواند سکان هدايت کشورهاى اسلامى را به دست گيرد. آرزوى سيطره بر جهان اسلام با انقلاب 1979خمينى به تهران آمد و بعد از سقوط صدام حسين جان تازه اى گرفت.


مهدى صفرى قائم مقام وزير امور خارجه ايران و همکارش به غربى ها نصيحت کردند که به هياهوى اسرائيلى ها عليه نيروى اتمى ايران گوش فرا ندهند، زيرا تهران از انرژى اتمى تنها جلب احترام غرب را خواستار است.


طبق اين گزارش دو مسئول برجسته وزارت امور خارجه ايران 6000 نقشه را به مخاطبان خود نشان دادند ارايه کردند و گفتند: همه اين نقشه ها ثابت مى کند نام تاريخى خليجى که اکنون در محافل عربى و غربى گاهى به نام "خليج عرب" و غالباً به اختصار "خليج" مورد اشاره قرار مى گيرد، "خليج فارس" است. آنها افزوده اند: تلاش کشورهاى عربى در اين زمينه با شکست روبرو مى شود.

No comments:

Post a Comment