Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تعدد زوجات و عروس‌های خردسال در یک فرقه مذهبی آمریکایی

تعدد زوجات و عروس‌های خردسال در یک فرقه مذهبی آمریکایی

تصور می شود که شخص جفز بیش از ۴۰ همسر و ۶۰ فرزند داشته باشد
محمد منظرپور
بی‌بی‌سی، واشنگتن
واژه هایی همچون چند همسری، ازدواج با دختران کم سن و تعصب مذهبی خشک معمولا ً بعضی از کشورهای در حال توسعه را به ذهن می آورند. اما صنعتی ترین جوامع هم از گزند این پدیده ها در امان نیستند و هر از چند گاهی نمونه های از این موارد در آنها نیز خبر ساز می شوند.
یک نمونه، فرقه موسوم به کلیسای عیسی مسیح و قدیسین متاخر است که رهبر مذهبی آن به جرم تجاوز به دو کودک به حبس ابد محکوم شده و با اتهامات دیگری هم رو به روست.
وارن جفز، فردی که بسیاری او را پیشوای مخوف یک فرقه شستشوی مغزی شده توصیف می کنند، پیش از دستگیری به مدت یک سال تحت تعقیب بود. برای دستگیری او ۱۰۰ هزار دلار جایزه تعیین شده بود و نام او در فهرست ۱۰ متهم اصلی تحت تعقیب اف بی آی (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) قرار داشت.
در آن زمان، پیروانش اعتقاد داشتند او توسط نیروهای الهی محافظت می شود.
جفز بالاخره در ماه اوت سال ۲۰۰۶ به طور اتفاقی به خاطر یک تخلف رانندگی در تگزاس دستگیر شد و از "عرش به فرش" آورده شد.
در اتومبیل او مقادیر زیادی پول، کارتهای اعتباری، تجهیزات مخابراتی و حتی وسایل تغییر چهره کشف شد.
آقای جفز رهبر روحانی کلیسای بنیادگرای عیسی مسیح و قدیسین متاخر است، این کلیسا یکی از انشعاب‌های کلیسای مورمون است که حدود یک قرن پیش و پس از منع تعدد زوجات توسط کلیسای مادر، از آن جدا شد. خود کلیسای مورمون هم البته توسط قاطبه اعظم مسیحیان جهان به عنوان یک فرقه مسیحی به رسمیت شناخته نمی شود.
حدود ده هزار نفر از پیروان جفز در ایالتهای یوتا و آریزونا زندگی می کنند. در مجتمع های دور افتاده ای که در آنها او حکم پیامبر را دارد و تعدد زوجات یک سنت الهی شناخته می شود.
تصور می شود که شخص جفز بیش از ۴۰ همسر و ۶۰ فرزند داشته باشد. در آغاز اتهام او اجبار دختران زیر سن قانونی به ازدواج با مردان مسن بود. اما با ادامه تحقیقات پلیس بر دایره اتهامات او افزوده شد.
فلورا جسوپ در ۱۶ سالگی از یکی از اردوگاه های این فرقه گریخته و می گوید از هشت سالگی توسط پدرش مورد آزار جنسی قرار گرفته است
فلورا جسوپ یکی از قربانیان سابق این فرقه است. او در ۱۶ سالگی از یکی از اردوگاه های این فرقه گریخته و می گوید از هشت سالگی توسط پدرش مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
خانم جسوپ در تشریح نظام اعتقادی زمینه ساز این نوع تجاوزها به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "در جامعه چند همسری، این اعتقاد وجود دارد که وقتی یک مرد به فرزندانش تعرض جنسی می کند، این تقصیر آن کودک است که مرد را تحریک کرده، چون مردان عاری از گناه هستند؛ در نتیجه وقتی تعرضی رخ می دهد، مرد متجاوز آیاتی از کتاب مقدس ورد زباش است، چون به اعتقاد او، اهریمن در درون کودک است و او این وردها را به زبان می آورد حتی در حین تجاوز تا مانع از انتقال اهریمن از کودک به خودش شود."
خانم جسوپ که اکنون در امر مبارزه با کودک آزاری فعالیت دارد می گوید سوء استفاده جنسی از کودکان با فرهنگ چند همسری در هم تنیده است. وی می افزاید: "اگر شما به خاستگاه تعرض جنسی به کودکان در سراسر جهان نگاه کنید، چه در بین مورمون‌های بنیادگرا، چه بین مسیحیان بنیادگرا و چه بین مسلمانان، این عارضه با جوامعی که اعتقاد به عروسان کم سن و سال دارند پیوند خورده است. بین این دو عمل تفاوتی وجود ندارد. اساس باور آنها این است که شما باید با دختران کم سن و سال ازدواج کنید تا آنها را 'نگاه دارید و آموزش دهید' که زنان وفادار و تسلیمی باشند."
در نهم ماه اوت سال جاری میلادی، دادگاهی در تگزاس جفز را به جرم یک فقره تجاوز و یک فقره تجاوز به عنف به دو کودک به حبس ابد محکوم کرد.
حال دادستان‌ها امیدوارند محکومیت جفز نظام وحشتی که مانع از فرار بسیاری از این فرقه شده بود را بشکند.

No comments:

Post a Comment