Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نگرانی دیده‌بان حقوق بشر از افزایش حمله به معلمان در بلوچستان پاکستان

براساس این گزارش، در حدفاصل ژانویه ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۰ دست کم ۲۲ نفر در این ایالت کشته شده اند.

به رغم وجود ذخایر معدنی بسیار در منطقه بلوچستان که در جنوب غرب پاکستان واقع است، این منطقه همچنان یکی از فقیرترین مناطق پاکستان به شمار می رود.

بلوچستان پاکستان، مرکز قبایل محلی با اختلافات قومی زیاد و پایگاهی برای تندروهای مذهبی است و براساس گزارش منتشره از سوی دیده بان حقوق بشر تندروهای مذهبی و قبایل محلی هر دو، در حمله به معلمان ساکن این منطقه نقش اصلی دارند.

علی دایان حسن، از مقامات ارشد دیده بان حقوق بشر در منطقه جنوب آسیا به بی بی سی گفته است :" چنانچه این کشتارها متوقف نشود. اوضاع در آینده نه تنها برای کودکان ساکن در بلوچستان بلکه برای ایجاد هر گونه پیشرفتی در این کشور تیره و تار خواهد بود."

دیده بان حقوق بشر، اولین سازمان بین المللی حقوق بشری است که درباره روند رو به افزایش کشتار غیرنظامیان در بلوچستان مدرک ارائه می دهد.

یافته های این سازمان، برپایه شواهد و مدارکی است که از سوی وابستگان و همکاران قربانیان ارائه شده است.

براساس گزارش ها در حال حاضر، صدها معلم ساکن بلوچستان، متقاضی انتقال از این منطقه هستند.

اکثر کسانی که هدف پیکارجویان قرار گرفته اند، از ایالت پنجاب بوده اند. این افراد غالبا قربانی اختلافات قومی هستند و به تلافی آن چه که اقدامات خشونت آمیز ارتش که اکثریت اعضای آن پنجابی هستند، هدف قرار می گیرند.

گفته می شود گروههای تندروی سنی که از متحدان طالبانند هم در این کشتارها دخیل هستند.

این گروهها غالبا شیعیان را به ویژه در کویته، مرکز این ایالت هدف قرار می دهند.

با وجود اعزام نیروهای امنیتی بیشتر به بلوچستان، دولت پاکستان تاکنون نتوانسته از بروز شورش در این منطقه جلوگیری کند.


http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/12/101213_l31_pakistan_extremist.shtml

No comments:

Post a Comment