Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

پاکستان از مدیر آی اس آی دفاع می کند

پاکستان می گوید از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی خود و مدیر آن در برابر دادخواستی در آمریکا که آنها را به حملات تروریستی در مومبای در سال ۲۰۰۸ ارتباط می دهد، دفاع خواهد کرد.


دادخواست را ماه پیش بستگان چهار آمریکایی که در حملات جانسپردند و یک آمریکایی که مجروح شد، به دادگاهی در ایالت نیویورک ارائه دادند. آنها خواهان دریافت غرامت مالی شده اند.

وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت دولت «کاملا و بگونه ای مناسب» با دادخواست علیه سرویس های اطلاعاتی داخلی پاکستان (آی اس آی) و مدیر آن، ژنرال احمد شجاع پاشا، مقابله خواهد کرد.

پیشتر در اوایل دسامبر، یک دادگاه آمریکا به پاشا و ندیم تاج، مدیر قبلی آژانس، دستور داد در دادگاه حاضر شوند.

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان پاسخ داد سازمان اطلاعاتی کشور یا مدیر آن هیچکدام برای حضور در دادگاه زیر فشار قرار نخواهند گرفت.

دادگاه آمریکا همچنین رهبران گروه ستیزه گر لشکر طیبه را احضار کرد.

هند این گروه را مسئول محاصره سه روزه مومبای که ۱۶۶ کشته برجا گذاشت می داند

No comments:

Post a Comment