Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Också om Iran - Carl Bildt

STOCKHOLM: Arbetsdag bakom skrivbordet, i telefon och med kontakter med regeringskollegor i olika ärenden.
Vår ambassadör i Iran Peter Tejlert var på besök vilket gav anledning till en mer ingående diskussion om läget i Iran och olika utmaningar politiken står inför när det gäller detta land.
Situationen när det gäller mänskliga rättigheter är fortsatt allvarlig med omfattande användning också av dödsstraff.
Och vi tillhör de länder som är allra tydligast i kritiken av landet på denna punkt. Vi har ju t ex varit pådrivande i FN:s råd för mänskliga rättigheter när det gäller detta.
Det avser vi fortsatt att vara.
Samtidigt tillhör vi dem som är tydliga när det gäller att söka en diplomatisk uppgörelse med Iran i den nukleära frågan.
Finns viljan från bägge sidor är det min bedömning att en sådan är fullt möjlig.
Sanktionspolitiken strävar ju efter att understödja de diplomatiska ansträngningarna. Vi hoppas att de också har den effekten, även om man nog skall vara på det klara med att den allena inte räcker.
Det är i konstruktiv diplomati den verkliga nyckeln med all sannolikhet sitter.
Det finns samtidigt en oro för att sanktionspolitiken snarare stärker regimen. Historiskt är det ju väl bekant hur regimer lyckats utnyttja externa sanktioner på just detta sätt.
Till sommar blir det presidentval i Iran, och även om landet förvisso inte är en demokrati är dess politiska system inte monolitiskt och innehåller åtskilliga drag av konkurrens och kamp mellan olika grupperingar.
Och det finns ju redan nu tydliga tecken på att kampen inför sommaren har intensifierats. Vilka effekter detta kan få på de övriga områden av politiken som vi har anledning att intressera oss för kan vi bara spekulera om.
Ett möjligt antagande är dock att situationen i Syrien i Teheran just nu ses som ett betydligt större hot och bekymmer än vad som hänger samman med den nukleära frågan.

Källa: Carl Bildts Blog: Alla dessa dagar.

No comments:

Post a Comment