Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تبعییض در استخدام های دولتی را متوقف کنید!

عبدالوهاب ایران نژاد - واحد گارد و انتظامات اداره کل بنادر و دریانوردی بندر چابهار، در سال گذشته به تعداد34نفر نیروی کار ساده و بدون تخصص با مدرک سیکل و دیپلم نیاز داشته است ،که از این تعداد فقط 12نفر بومی استخدام و مابقی 22نفر از نیروی غیر بومی استخدام شده اند .حال باید از مسؤلین این اداره کل باید پرسید ؛در کجای کشور برای نیروی کار ساده این گونه حق نیروی کار بومی تضییع می شود ؛حتی در قوانین مصوب کشور برای نیروی کار متخصص با آزمون استخدامی اولویت با نیروی کار بومی می باشد .
 
اختصاصی ندای زاهدان _ شهرستان های جنوبی استان شامل نیکشهر،سرباز ،کنارک،چابهار وایرانشهر از محرومترین شهرستان های محروم استان می باشند. نرخ بیکاری در این شهرستان ها بر اساس آمار رسمی رقم بالایی می باشد، بویژه پس از انسداد مرزها نرخ بیکاری در این استان غیر برخوردار و فاقد بخش خصوصی به صورت فزاینده ای بالا رفته است.

به تبع افزایش بیکاری ناهنجاریهای اجتماعی در مناطق مذکور قابل توجه و تامل می باشد، بدلیل محرومیت وعدم توسعه بخش خصوصی نحیف استان، پاسخگوی خیل عظیم نیروی جوان جویای کارنیست؛ تنها نقطه امید ،جمیعت نیروی کار استخدامی های بخش دولتی می باشد؛که متاسفانه با تبعییض های آشکاری به نفع نیروهای غیر بومی و ضرر نیروی کار بومی مواجه می باشد.برای اثبات این ادعا به یک نمونه از این نوع استخدامی ها فقط در یک اداره کل مستقر در شهرستان چابهار اشاره می شود ؛تا مشت نمونه خروار باشد.

واحد گارد و انتظامات اداره کل بنادر و دریانوردی بندر چابهار، در سال گذشته به تعداد34نفر نیروی کار ساده و بدون تخصص با مدرک سیکل و دیپلم نیاز داشته است ،که از این تعداد فقط 12نفر بومی استخدام و مابقی 22نفر از نیروی غیر بومی استخدام شده اند .حال باید از مسؤلین این اداره کل باید پرسید ؛در کجای کشور برای نیروی کار ساده این گونه حق نیروی کار بومی تضییع می شود ؛حتی در قوانین مصوب کشور برای نیروی کار متخصص با آزمون استخدامی اولویت با نیروی کار بومی می باشد .

اگر مسؤلین ادعایی غیر این دارند زحمت معرفی حتی یک نفر از نیروی کار بومی بلوچ را در استانها و شهرستان های محل تولدو سکونتشان را به خود بدهند؛ تا مردم بومی به رسم مهمانوازی پذیرای مهمانان بیشتری از دیگر مناطق کشور باشند.

اولویت استخدام نیروی بومی علاوه بر اینکه از حقوق اساسی شهروندان هر منطقه می باشد به صرفه و صلاح سازمان و ارگان استخدام کننده نیز هست زیرا نیروی بومی ماندگاری بیشتری دارد و همچنین حقوق و مزایای کمتری نسبت به مستخدمین غیر بومی دریافت می کند.

در ماه جاری نیز مجددا اداره کل مذکوربه تعداد 24نفر در واحد مزبور نیاز دارشته که علی رغم اطلاع رسانی قطره چکانی مسؤلین بیش از 500نفر از نیروی کار بومی جهت استخدام ثبت نام نموده اند متاسفانه به دلیل عدم حضور حتی یک نفربومی بلوچ در کمیته استخدامی این نیروها، از این تعداد که نشانگر حجم بالای بیکاری در شهرستان می باشد بیش از سیصد نفر در مرحله اولیه به دلایلی نظیر عدم موفیت در تست ورزش و قد مناسب کنار گذاشته شده اند.

 طبق اخبار و گزارشات رد شدگان ،تبعییض های آشکاری توسط ممتحنین تست ورزش و اندازه گیری قد اعمال شده است علاوه بر این تعداد چهار نفر از تعداد کل به صورت ویژه از بستگان دست اندرکاران پیش از معرفی باقیمانده به سازمان جهت استخدام معرفی شده اند جالب است که از این تعداد حتی یکنفر هم بومی  نیست.

اطلاعات  وآمارنشان می دهد که از یک خانواده بیش از دونفر در لیست استخدامی های نیروهای غیر بومی  سال گذشته و امسال  وجود دارد.

از مسؤلین ارشد اداره کل بنادر و دریانوردی ودیگر نهادهای نظارتی بویژه نمایندگان مجلس انتظار می رود که بنا بر وظایف ذاتی ،قانونی و شرعی نگذارند بی عدالتی و تبعییض بیش از این کام فرزندان بومی این مرز و بوم را تلخ و از اجرای عدالت و احقاق حق ناامید سازد.

لذا باید برای جبران مافات و اعمال تبعییض مثبت شایسته است که صدرصد نیروهای این مرحله از جوانان متقاضی بومی باشد این خواسته گزاف و غیر مشروعی نیست و حق مسلم شهروندان این خطه از کشور است.

لازم به ذکر است که در استان همجوار هرمزگان در اداره بندر شهرستان لنگه در ماههای گذشته تعداد 40نفر نیروی کار در پست های مشابه
 صد در صد از نیروهای بومی بر اساس محل صدور و تولد در شناسنامه استخدام شده اند.http://haggoo.blogfa.com/post/569

No comments:

Post a Comment