Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه سازمان جیش العدل: انفجار مین در سرباز و کشته و زخمی شدن چندین پاسدار

به نام عدل سازمان جیش العدلبه اطلاع عموم مردم اهلسنت ایران می رساند که فرزندان ایمان و حماسه در گردان نظامی شهید مولوی عبدالملک ملازاده رحمه الله متعلق به سازمان جیش العدل در یک عملیات انفجار کنار جاده دیروز دوشنبه برابر با دوم بهمن ماه 1391 ساعت 30 :12 بعد از ظهر چندین تن از پاسداران نظام ستمخمینی را به هلاکت رساندند.
گردان نظامی شهید مولوی عبدالملک ملازاده با ارسال پیامی به روابط عمومی سازمان جیش العدل اعلام نمودند که دلیرمردان این گردان موفق شدند در شهرستان سرباز در مسیر نصیرآباد _ هیت یک بمب کنار جاده ای کار بگذارند که در نتیجه این بمبگذاری یک خودروی متعلق به مرصاد منهدم گردیده و تعدادی از سرنشینان آن به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر به شدت مجروح شدند.
سازمان جیش العدل به پاسداران نظام هشدار می دهد که منطقه را ترک کرده و از ظلم و ستم علیه مردم بی دفاع و مظلوم دست بردارند در غیر این صورت بدانند که فرزندان این خطه تا رسیدن به عزت و آزادی و عدالت و برابری هرگز آرام نخواهند نشست و دشمنان و متجاوزان را جز هلاکت و نابودی راهی دیگر در پیش نیست.
زنده باد عدالت و برابری
سازمان جیش العدل
سه شنبه سوم بهمن ماه 1391

No comments:

Post a Comment