Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیانیه‌ کاک مسعود بارزانی صدر اقلیم فدرال کردستان عیراق،پیرامون یورش و تجاوز همزمان دولتین ترکیه‌ و ایران به‌ فضا و خاک اقلیم کردستان،به‌ بهانه‌ حضور نیروهای مسلح پ.ک.ک. و پژاک.


به‌ نام خداوند بزرگ و مهربان
هم میهنان عزیز کردستان
همانگونه‌ که‌ آگاهید وضعیت مرزهای کوهستانی اقلیم کردستان،رو به‌ وخامت دارد و روزانه‌ شهروندان اقلیم کردستان گرفتار توپ باران و حملات هوایی دو دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه‌ هستند.
این حملات موجب خسارات مالی به‌ تعداد‌ فراوانی از مرزنشینان و نیز باعث شهید و زخمی شدن عده‌ای دیگر شده‌ است. امروز شاهدیم که‌ این حملات آنچنان توسعه‌ یافته که‌ دیگر سکوت در برابر آن نا ممکن است. کشمکشی که‌ در آن شهروندان عادی و بی دفاع قربانی میشوند. ‌‌
حضور نیروهای مسلح پژاک و پ.ک.ک. در مناطق کوهستانی مرزی، بهانه‌ محکمی در دست دو کشور همسایه‌ است. تداوم این وضعیت و سعی در استفاده‌ از مرزهای اقلیم کردستان در ایجاد نا امنی، موجب آوردن آشوبی نا مطلوب و نا خواسته‌ برای ملتمان خواهد شد و این نیز به‌ هیچ عنوان در راستای احقاق‌ حقوق بر حق ملت کرد نیست، و متأسفانه از این جهت کوچکترین توجهی به‌ منافع ساکنین اقلیم نشده‌ است.
به‌ مانند گذشته، اکنون نیز تکرار میکنم که‌ اقلیم کردستان خواهان پیوند دوستانه‌ و حسن همجواری با همگان است و هیچگاه‌ بخشی از منازعات داخلی این دو کشور نبوده‌ و در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکند، اما به‌ هیچ شیوه‌ای نمیتوانیم در مقابل شهادت هم میهنان بی گناهمان سکوت اختیار کنیم.
به‌ مثابه‌ اقلیم کردستان خواهان ریختن خون هیچ انسان بی گناهی نیستیم،بلکه‌ اعتقاد به‌ دیالوگ و گفتگو داریم برای درک متقابل در جهت یافتن راه‌ حلی برای مشکلات.
ما پیش ازین نیز از هیچ تلاشی در جهت حل مشکلات از راه‌ دیالوگ،و گزینه‌ آشتی جویانه همگانی،‌ دریغ نداشته‌ایم. متأسفانه‌ مدتیست وضعیت دچار آشفتگی شده‌ است.
ما در مرحله‌ای و آنگاه‌ که‌ نیاز بود، با مبارزه‌ مسلحانه‌ از خاک و حق و کرامت ملیمان دفاع کردیم. با توان خود و پشتگرم به‌ قدرت و اراده‌ ملتمان توانستیم وجود و هویت ملی خود را ‌‌پاس بداریم. ولی اینک زمان دیگریست. در جهان کنونی زبان دیالوگ بسی برا تر از زبان جنگ و کشتار و عملیات نظامی است،ما در راه‌ رساندن این پیام نیز همه‌ توان خود را بکار بستیم.
هدف ما همواره‌ خوشبختی ملت و آسایش اقلیم بوده‌ است،به‌ همین دلیل به‌ هیچ شیوه‌ و بهانه‌ای نمیخواهیم که‌ این خوشبختی و آسایش از دست برود.بنا بر این خواهانیم که‌ منافع ساکنین اقلیم کردستان لحاظ شود،زیرا که‌ دستآوردهای امروز مردم کردستان حاصل رنج و مبارزه‌ و قربانیان فراوانیست. بر هر کردی واجب است که‌ این تجربه‌ را از آن خود بداند و در حفظ و پاسداشت آن بکوشد.
باید این راستی در پیشگاه‌ مردم کردستان آشکار شود که‌ انجام عملیات نظامی در نوار مرزی ، بهانه‌ایست در دست هر دو کشور تا کردار خود را جلو چشمان همه‌ جهان موجه‌ کنند. در این نبرد نابرابر و لشکرکشی و بمب باران بلاانقطاع،در درجه‌ اول شهروندان اقلیم متضرر میشوند. من مطمئنم که‌ این مسئله‌ نه‌ با جنگ که‌ نهایتا با صلح چاره‌ پذیر است ، بنابر این هر چه‌ سریعتر پایان یابد بهتر است. اما اگر طرفین درگیر،‌ جنگ را انتخاب کرده‌اند، در این صورت از آنها میخواهم که‌ این جنگ را از اقلیم کردستان دور کنند.
ما آمادگی هر گونه‌ همکاری و هماهنگی داریم تا از راه‌گفتگوی صلح آمیز شرایط نوار مرزی به‌ حالت عادی برگردد. همزمان از حکومت عراق فدرال میخواهیم از راههای دیپلوماتیک و در تماس با هر دو کشور همسایه‌ تمام توان خود را، برای پایان دادن به‌ این حملات و حفظ حرمت حاکمیت عراق، بکار گیرد.
با توجه‌ به‌ شرایط حساس کنونی از پارلمان کردستان میخواهم که‌ وضعیت را بطور همه‌ جانبه‌ بررسی کند تا بتوان سیاستی را که‌ بازتاب اراده‌ متحد اقلیم کردستان باشد، اتخاذ کرد.
مسعود بارزانی
صدر اقلیم کردستان 23.08.2011
ترجمه‌ از کردی : طاهر برهون.


No comments:

Post a Comment