Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بی شرمی در نزد احمدی نژاد حد و مرزی ندارد
روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، احمدی نژاد در پایان جلسه هیئت دولت، در پاسخ به سوأل خبرنگاران درباره تحولات اخیر منطقه اظهاراتی کرد که زبان از توصیف عمق بی شرمی و پررویی این شخص که در سخنان وی منعکس بود، عاجز است. احمدی نژاد گفت:‌''‌چگونه ممکن است حاکم یک کشور، مردم خود را به رگبار مسلسل، توپ و تانک ببندد و آنها را بکشد و بعد اعلام کند که هرکس حرفی بزند، او را خواهد کشت؟‌''
سی و دو سال است که جمهوری اسلامی با بکار بردن همین روشها بر مردم ایران حکومت می کند. زندانیان سیاسی را در زندانها د‌سته جمعی اعدام می كند، جوانان معترض را در خیابانها به رگبار می بندد، برای سرکوب مردم حق طلب تانک و توپ روانه کردستان می کند.
روز گذشته قذافی دیکتاتور حاکم بر کشور لیبی در نطق تلویزیونی خود میلیونها مردم معترض این کشور را " حیواناتی مزاحم" نام برد و احمدی نژاد هم سه میلیون مردمی را که در مخالفت با وی و رژیمش در تهران به خیابان ها آمده بودند " خس و خاشاک" نامید. احمدی نژاد آدم کش ،از همتا و همسان خود که عین خود او دیکتاتور، عین خود او بی اعتنا به همه موازین بین الملی و اخلاق سیاسی و اجتماعی است، می پرسد:‌''‌چگونه حاکم یک کشور مردم خود را به رگبار می بندد؟‌'' انگار حکومتی و دولتی که او رئیس آن است در برخورد به معترضان و مخالفان، میکروفون برایشان می گیرند، گل به سینه شان می زنند و کف برای شان می زنند. نه کسی به مرگ تهدید می گردد، نه کسی در اوین و حصارک و کهریزک و غیره زیر شکنجه جان می بازد و نه کسی هم در خیابان ترور می شود.
احمدی نژاد هرقدر بخواهد ژست انسان دوستانه بخود بگیرد و در هیئت انسان های مدافع حقوق معترضان و مبارزان ظاهر شود و هر قدر بخواهد خود را در کنار مردم قیام کرده کشورهای عربی جا بزند، بیشتر نفرت مردم ایران و جهان را بر می انگیزد. با این اظهارات احمدی نژاد و هم مسلک هایش، کار افشای این رژیم آسانتر می شود. مردم جهان با آنچه که از طریق انترنت و کانال های تلویزیونی می بینند و این ادعاهای فریبکارانه ای که از احمدی نژاد می شنوند، بیشتر از پیش در می یابند که این مردم، زیر حاکمیت چه موجوداتی قرار دارند.
احمدی نژاد در بخشی از اظهارات شیادانه اش می گوید:‌''‌جهان از رفتار بد حکومت لیبی در قبال مردم این کشور تعجب کرده است.‌'' و اضافه می کند:‌''‌همه باید به خواست مردم خود تن دهند و در غیر این صورت نتیجه شان از قبل مشخص است.‌'' احمدی نژاد با اینگونه سخنان در واقع می خواهد بگوید که در گویا در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی از این خبرها نیست و
و امواج این طوفان انقلابی بر جمهوری اسلامی موثر نخواهد بود. اما باید به درون احمدی نژاد و سران حزب پادگانی اش و ولی فقیه راه یافت تا پی برد که تا چه حد از این رویدادها خوف مرگ بر دلشان نشسته است.
جمهوری اسلامی و سرانش که هیچ پایگاهی در میان مردم ندارند و ناتوان از پاسخ گفتن به معضلات جامعه هستند، برای دلداری و روحیه بخشیدن به مزدوران تحت امرشان که حیات و مماتشان را به بقای جمهوری اسلامی گره زده اند، باید خود را قدرتمندتر از دیکتاتورهای فراری و در حال فرار تصویر کنند تا به مزدوران شان بباورانند که هیچ خطری آنان را تهدید نمی کند فقط مواظب باشند که دست شان را از روی ماشه برندارند.
احمدی نژاد بی شرمانه در حالی اشک تمساح برای مردم دیگر کشورها می ریزد و خطاب به دیکتاتورهای دیگر می گوید که:‌''‌همه باید به خواست مردم شان تن دهند.‌'' که خود و همقطارانش بمنظور ایجاد فضای رعب در جامعه هر ۸ ساعت یکبار انسانی را به دار می آویزند و جانش را می گیرند.
احمدی نژاد در ادامه میگوید:" مقاومت در برابر خواسته ملت ها نتیجه ای نخواهد داشت. چرا باید اینقدر بد عمل کنید که مردم خواستار انجام اصلاحات شوند و علیه حکومت قیام کنند.‌''
این سخنان از حلقوم کسی بیرون می ریزد که او و یارانش حتی رقبای درونی خود را هم که هدفی جز حفظ رژیم اسلامی با روشهای قدری متفاوت را در سر ندارند تحمل نمیکنند، آنها را بزندان می اندازند و شکنجه می کنند و رهبران شان بازداشت خانگی می کنند و در صحن مجلس علیه شان شعار اعدام باید گردند،سر می دهند. احمدی نژاد از روش گوبلز وزیر بدنام تبلیغات فاشیست های آلمان در دوره جنگ جهانی دوم تقلید می کند که می گفت:" دروغ هر چه بزرگتر باشد باور کردنش آسانتر است".
خبرگزاریها سخنان احمدی نژاد را بعنوان نمونه مجسم وقاحت در متن یادآوری مواضع و جنایتهای دو سال گذشته خود وی به سرتاسر جهان مخابره کردند و یکبار دیگر رفتار ضد بشری این رژیم را با مخالفان سیاسی خود را یادآوری نمودند. احمدی نژاد در پایان سخنانش می گوید:‌''‌ما منتظر تحول اصلی و موج بزرگی هستیم که ریشه همه فریبکاری ها را از جهان برچیند.‌''
کارگران و زحمتکشان و همه مردم آزادیخواه و بیزار از حکومت استبداد مذهبی و سیستم سرمایه داری، باید به این جنایتکار دغلکار و یارانش مژده دهند که: رسالت آن تحول اصلی و بزرگی که ریشه همه فریبکاری ها را از جهان بر خواهد چید، بر عهده ماست. تحولی بزرگ که جزئی از آن برپایی دادگاهی است که امثال شما را به اتهام جنایت علیه بشریت به محاکمه خواهد کشاند.

http://3.bp.blogspot.com/-Tdbv2XM2iMU/TWfKOmH7k-I/AAAAAAAACoI/M0la3m29vBA/s1600/itlaee.bmp

No comments:

Post a Comment