Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نکته های ناگفته همایش اصلاح و اعتدال ایرانشهر یاسر کرد

ندای زاهدان - یاسر کرد - همایش اصلاح و اعتدال که دوشنبه هفته گذشته در سالن هلال احمر ایرانشهر برگزار شد از جنبه های گوناگون قابل بررسی است که برخی از دوستان به جنبه های مختلف آن پرداخته اند. مانند ابوبکر نرماشیری در وبلاگ نوهان که از اجتماع وب نویسان که در دو سال گذشته بیشتر در فضای مجازی فعال بودند سخن گفت و همچنین مصطفی دانشور که درباره نوعی عملگرایی سخن به میان آورد و یا یادداشت میهمان ویژه همایش آقای عبدالوهاب شهلی که از الگوی سیاست ورزی جدید در میان کنشگران سیاسی و جوان بلوچ که به نوعی الگوهای قدیمی را به چالش کشیده است ؛ می توان اشاره کرد .

از دید نگارنده نیز این همایش حاوی نکته ها ، پیام ها و حاشیه هایی قابل تأمل بوده است :

1- همایش اصلاح و اعتدال همانطور که از عنوانش پیداست ، همایشی بود با محور اصلاح که با ذائقه دولت یازدهم که بر محور اعتدال است انطباق داشته باشد. واقعیت این است که با توجه به شرایط خاص قوم بلوچ و اهل سنت کشور آرای این مردم همواره در سبد اصلاحات ریخته شده است. پس اصلاحات برای مردم این استان یک بحث مبنایی و مهم است که می خواهند با آرایشان مطالبات تاریخی خویش را طلب کنند. مطالباتی که هم صبغه ملی دارد و هم رنگ منطقه ای و بومی . در یک طرف هم راستا با اصلاح طلبان کشوری ، خواهان قانونگرایی ؛ ارتقاء شاخص های دموکراسی و آزادیهای اساسی مردم ؛ توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی ؛ محقق کردن شعار مبنایی و مهم« ایران برای همه ایرانیان ، توجه به توسعه همه جانبه و متوازن کشور ، قبول اصل مهم پلورالیسم و تکثر گرایی ؛ ارتقاء جامعه مدنی و توجه جدی به احزاب و....و از طرف دیگر خواهان به حداقل رساندن مسائل و مشکلات اقوام و اقلیت های مذهبی هستند. برای کنشگران و فعالان سیاسی استان هردو ی موارد فوق الاشاره مهم هستند.
۲- همایش برگزار شده در ایرانشهر که در آن جمع زیادی از اصلاح طلبان استان از زابل تا چابهار حضور داشتند ، رامی توان حاصل دو جریان نظری و عملگرایانه در استان دانست که در این همایش بهم تلاقی پیدا کردند. جریان فکری و تئوریک اول بر می گردد به فضای هم اندیشی تفکر گرایانه در فضای مجازی که از دو سال قبل در فضای مجازی جریان داشت. که طی این مدت بحث های مهمی به اشتراک گذاشته شد و نیروی اجتماعی توانستند تا حدود زیادی از لحاظ تفکر بهم نزدیک شوند و گفتمان های تازه ای را ایجاد کنند و جریان مهم دیگر که جریانی عملگرا بود : کنشگران و فعالین سیاسی بودند که از جند سال قبل در ایرانشهر و عمدتا" در خانه کشاورز ایرانشهر گرد هم آمده بودند . که این جریان هم در جلسات مختلف بحث های مهمی را طرح کرد. هردوی جریان های مذکور در همایش فوق حضور داشتند. نقطه تلاقی این دو جریان فکری و عملگرایانه ، همایش مذکور بود،در این همایش اکثر بازیگران و سخنرانان محصول این دو جریان بودند ، از یک طرف اکبر ریسی و عبدالوهاب شعلی بر را داریم که همه دوستان با یادداشتهای آنان در سایت ها و وبلاگ آشنایی دارند و از طرف دیگر خانم خوشخو و حمید بارکزهی را داریم که در این چند سال پرچم اصلاحات را با تمام سختی هایش در ایرانشهر عملگرایانه زنده نگهداشتند.
۳- علاوه بر موارد فوق برگزاری این همایش حاوی سه پیام به سه گروه متفاوت بود :
گروه اول دوستان قومیت گرایی که همیشه نسبت به جریان سیاسی کشور نگاه قومیتی دارند ، معتقدم که این دوستان نه به اصول گرایی اعتقاد دارند و نه به اصلاح طلبی. بلکه از جریانات سیاسی کشور منفعت خود را طلب می کنند. کمااینکه در همین دوره پس از پیروزی سید حسن روحانی ، بالیست های پیشنهادی خویش برای مدیریتهای استان ، اتاق به اتاق در همایش کشوری سید حسن روحانی برای گزینه های پیشنهادی خویش که اکثرا" از قوم خودشان بودند فعالانه حضور یافتند . پیام مهم همایش به دوستان مذکور این بود که دوستان عزیز ! اگر نگاه قومیتی دارید به آرایی که قومتان داده است رجوع کنید و اگرنگاه اصلاح طلبانه وتفکر محور دارید اینگونه عمل کردن به صلاح و مصلحت نیست چرا که تفکر اصلاحی و حتی اعتدالی اقتضائات خاص خود را دارد که با رفتارهای سیاسی شما در تضاد است.
پیام دوم این همایش به گروههای مذهبی بود. این گروههای مذهبی همواره به جریانان سیاسی کشور نگاه صرف مذهبی دارند و تمام مطالبات استان را تقلیل می دهند به عوامل مذهبی. این گروه نیز باید بداند که مطالبات حوزه های مختلفی را در بر می گیرد و این نگاه به مطالبات طی دهه های گذشته هیچ منفعتی برای مردم این استان به ارمغان نیاورده است. هر چند مطالبات مذهبی نیز مطالبات به حقی هستند که باید پیگیری شوند اما تقلیل مطالبات فقط به مطالبات مذهبی ، انحرافی است آشکار.
و اما گروه سوم نخبگان بلوچ عموما" زاهدان نشینی هستند که همیشه مطالبات تاریخی این مرذم را به پست و مدیریت تقلیل داده اند . این گروه نمی دانند که مردم این استان از توسعه نیافتگی و بی عدالتی در حوزه های مختلف چه دردها و رنج ها که نکشیده اند . بیکاری و فقر بر سر این مردم چه ها که نیآورده است بنابراین هر گونه بهره برداری غیر مشروع و شخصی از آرای مردم گناهی است بزرگ و نابخشودنی. و الزاما" آرای این مردم باید در خدمت منافع و مطالباتشان قرارگیرد.
۴- یکی از بزرگان ، در انتقادی این همایش را بدلیل اینکه در ید واحد استان تشتت بوجود می آورد منفی ارزیابی کرد. در پاسخ به این چهره شاخص استان عرض کردم که باتوجه به تناقض نماهای بسیاری که در کنش فعالان سیاسی پیشین وجود داشته و سالها بود که انتقادات جدی به عملکرد سیاسی کنشگران چه مذهبی و چه دانشگاهی وجود داشته است این مساله برای نسل جدید کنشگران قابل قبول نیست. و با توجه به اینکه در این سالها نیروهای زیادی رشد یافته ند که در مبانی نظری و عملی کار سیاسی موافق گذشتگان نیستند ؛ دیگر بازی و سیاست ورزی های پیشین کنشگران از سوی نیروهای جوان مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بنابراین این همایش و فعالیتهای بازیگران جدید را باید الگویی جدید سیاست ورزی دانست که متولد شده است.
۵- این همایش مردمی بود و مطمئنا" با کاستی ها و نواقصی همراه بود که دوستان تذکر داده اند. معتقدم که دوستان اجرایی برای این همایش زحمات زیادی گشیده اند . اجرای کار در دقیقه 90 و اینکه هر لحظه خبر برگزار نشدن آن به گوش می رسید با استرس های زیادی همراه بود. برنامه ریزی برای برگزاری در زمانی اندک کاری سخت بود. . افرادی زیادی در این همایش مشارکت داشته اند که می توان به : پیر این همایش- محمدرضا صمیمی - که زحماتش برای گروه بر کسی پوشیده نیست و دیگر دوستان از جمله حمید بارکزهی ، سارا خوشخوی( دبیر اجرایی همایش ) ، خالد آهوپا ، پرویز ایرندگانی ، فرید طحان زاده ، محمد بلوچزهی ، صدیق حسین زاده ، محمد رضا دوستکام ، اشکان اروند ، انور امیری ، ابوبکر نرماشیری و تیم اش ، عبدالصمد پربار ، کهرازه از کارخانه آرد تعاونی شماره 9، بزرگواری های فراوان اکبر ریسی ، مصطفی دانشور ، هوتی زاده غزیز از فنوچ، رضا باوفا ، عبید خوشخوی ، حوا ناروئی ، بی بی هاجره دهمیری ، عبدالرحمن نورزهی و باشگاه کونگ فو محمد رسول الله ایرانشهر و مربی اش عزیزالله بهادرزهی و میهمانان گرانقدری مانند : محمد علی ریگی ، حاج گمشاد کردی ، رضا قربانی ، عید محمد نارویی ، عبد الوهاب شعلی بر عبدالعزیز بلوچزهی و مرد نازنینی بنام نبی بخش داودی ، رستم کریمی ، منصور روحی ، عبدارحمن هوتی و دیگر دوستان تقدیر وتشکر بنمایم. امیدوارم که دوستان نقائص برگزاری را بر برگزار کنندگان ببخشایند.


  http://nedayezahedan.com/

No comments:

Post a Comment