Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

۱۲ اعدام در ايرانشهر و زاهدان در ماه رمضان

رژيم  ضد بشری آخوندی روز يكشنبه ۲۱ جولای ۲۰۱۳ 7 زندانی را در زندان مرکزی ايرانشهر بدار آويخت. همچنین روز شنبه ۲۰ جولای نيز 5 زندانی دیگر را در زندان مرکزی زاهدان حلق آويز کردند. رژيم در ماه مبارک رمضان موج اعدامها را از سرگرفته است اما هيچ خبری در اين باره منتشر نمی کند.


http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=132532


No comments:

Post a Comment