Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

زنجیره انسانی حمایت از کروبی

در پی حمله تعدادی از اراذل و اوباش بسیجی به منزل مهدی کروبی سایت ها و وبلاگها ی منتقد دولت با انعکاس این رویداد خواستار برخورد جدی با این بی حرمتی شدند.

بر اساس اخبار رسیده و بنابر اعلام همسر مهدی کروبی امشب نیز بر تعداد اوباش بسیجی افزوده شده و جمعی نزدیک به 200 نفر ضمن تجمع در مقابل منزل شیخ شجاع اقدام به هتاکی و سر دادن شعار کرده اند.

خبرهای قابل تاملی نیز از سازماندهی نیروهای بسیج در پایگاه های مناطق مختلف می رسد و این روزها موتورهای پلاک نظامی و لباس شخصی بیشتر از قبل در سطح شهر دیده می شوند.

بر همین اساس تعدادی از وبلاگ های حامی جنبش سبز از مردم و جوانان دعوت کرده اند تا در صورت ادامه این بی حرمتی برای حمایت از شیخ شجاع به سمت منزل وی رفته و زنجیره انسانی تشکیل دهند. همچنین برنامه این زنجیره انسانی و آدرس منزل شیخ شجاع فردا شب و در صورت ادامه تجمع بسیجیان اعلام می شود. مسیرهای منتهی به منزل شیخ شجاع و نیز میادین جایگزین در صورت ممانعت نیروهای انتظامی نیز در بیانیه بعدی اعلام خواهد شد.
در پایان نیز از دوستان دعوت می کنیم با انتشار این فراخوان در سایت ها و وبلاگ ها به این حرمت بپیوندند.No comments:

Post a Comment