Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیش از 5 هزار کودک زاهدانی از تحصیل محرومند

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و كودكان دادگستری سیستان ‌و ‌بلوچستان گفت: 5 هزار كودك در نقاط حاشیه‌ای زاهدان كه از مادر ایرانی متولد شده‌اند، از تحصیل بازمانده‌‌‌اند.
ام‌الكلثوم موذن اظهار داشت: این كودكان اكنون در نقاط شیرآباد، كریم‌آباد و باباییان زاهدان زندگی می‌كنند.
وی افزود: بیشتر دختران در نقاط حاشیه‌ای زاهدان به سبب مشكل‌های مالی خانواده، با اجبار پدر به عقد تبعه خارجی به صورت غیر‌قانونی در می‌آیند.
به گزارش فارس این فعال حقوق زنان بیان كرد: بر اساس قانون جمهوری ‌اسلامی ایران حضور تمام اتباع بیگانه در سیستان و بلوچستان ممنوع اعلام شده كه در این راستا تبعه‌های غیر‌مجاز از استان دستگیر و به كشور خود طرد شدند.
وی افزود: با اخراج این افراد، تمام حقوق قانونی از فرزندان و زنان ایرانی سلب شد زیرا هویت در ایران از پدر به فرزندان انتقال می‌یابد.
موذن گفت: با این قانون، آموزش‌و‌ پرورش از ثبت نام افرادی كه چند سال در مدارس سیستان و بلوچستان به تحصیل اشتغال داشتند، خودداری می‌كند.
وی افزود: این شرایط، آسیب‌پذیری را به فرزندان نقاط حاشیه‌ای زاهدان منتقل كرده است و از سویی زنان ایرانی برای اینكه باید از كشور خارج شوند تا مرز خودكشی پیش رفته‌اند.
مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و كودكان دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: باید راهكارهایی داشت كه كودكان و زنان ایرانی در این نقاط از حداقل‌های حقوق زندگی برخوردار باشند تا آسیب‌پذیر نشوند.
وی افزود: ریشه بیشتر سرقت‌ها، ناامنی‌ها، حمل موادمخدر و اعتیاد در این نقاط به همین سیاست‌ها بازگشته كه باید نگاه‌ها به این قشر از جامعه تغییر كند.
به گزارش فارس، سیستان و بلوچستان دارای یك‌هزار و 300 كیلومتر مرز زمینی مشترك با دو كشور پاكستان و افغانستان و بیش از 300 كیلومتر مرز دریایی با كشورهای حاشیه خلیج‌فارس است كه این شرایط، زمینه‌ساز قاچاق انسان و ورود غیر‌مجاز اتباع بیگانه به‌ درون كشور ایران می‌شود.

کلیدها , کودک , زاهدان , مناطق حاشیه ای , محروم , تحصیل , سرقت , مواد مخدر , اعتیاد , پاکستان , افغانستان , زاهدان , سیستان , بلوچستا

Source: http://www.rahshoon.com/Pages/News-192.html

No comments:

Post a Comment