Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اتحاد جهانی علیه ایران

جان هيلپرين

دولت های غربی به دليل کارنامه حقوق بشر ايران، موضع محکمی عليه اين کشور گرفتند. اين اقدام پس از نافرجام ماندن تلاش ايران و متحدان مسلمان آن کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ممانعت از قرائت بيانيه اين دولت ها صورت گرفته است.

ايالات متحده و نروژ، ايران را برای عمل به تعهدات خود مبنی بر بهبود اوضاع حقوق بشر در کشور تحت فشار قرار دادند و بيانيه ای را منتشر کردند که پشتيبانی تمامی 27 کشور اتحاديه اروپا و بيش از 20 کشور دنيا را به خود جلب کرد.

در اين بيانيه که توسط بنت انجل هانسن سفير نروژ در سازمان ملل قرائت شد، نسبت به "عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ايران" خصوصاً از زمان دستگيری های گسترده و سرکوب خونين مخالفان پس از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در 22 خرداد سال گذشته، ابراز نگرانی شده است.

در اين بيانيه، قصور ايران شامل "سرکوب خشونت آميز مخالفان، بازداشت ها و اعدام ها بدون طی شدن روند قانونی، تبعيض شديد عليه زنان و اقليت های قومی نظير پيروان آئين بهايت و نيز محدوديت در آزادی بيان و انتخاب دين" است. 56 کشور، چيزی حدود کمتر از يک سوم تمامی اعضای سازمان ملل بر روی متن اين بيانيه توافق کردند .

آنها گفتند: "ما نمی توانيم اجازه بدهيم نشست شورای حقوق بشر بدون اشاره به سالگرد وقوع حوادث ياد شده در ماه ژوئن به کار خود پايان دهد".

حميد بعيدی نژاد سفير ايران در شورا در تلاش نافرجام در جلسه صبح شورا برای بی اعتبار کردن اين بيانيه، سخنان انجل هانسن را با وقفه روبرو کرد.

در همين حال، سازمان کنفرانس اسلامی نيز به نمايندگی از ايران به اعتراض دست زد. ضمير اکرم سفير پاکستان نيز در سخنرانی به نمايندگی از کنفرانس اسلامی با 56 عضو، اعلام کرد سخن گفتن درباره تنها يک کشور در مباحثاتی که قرار است بزرگداشت کنفرانس حقوق بشر وين در سال 1993 باشد، ناعادلانه است.

آژانس های خبری دولتی ايران روز سه شنبه در برابر بيانيه صادر شده از سوی کاترين اشتون رئيس شورای روابط خارجی اتحاديه اروپا در خصوص کارنامه حقوق بشر ايران و "محيط ارعابی" که از زمان انتخابات به وجود آمده، شديداً اعتراض کردند.

اشتون گفت اتحاديه اروپا معتقد است در حاليکه بسياری از ايرانی ها ظرف يکسال گذشته به دست مقامات ايرانی متحمل "خشونت، زندان و سرکوب شده اند"، وضعيت حقوق بشر ايران "تا حد چشمگيری نابسامان" شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ايران به اسپانيا، رئيس دوره ای اتحاديه اروپا، اعلام کرده اظهارات خانم اشتون "با انگيزه سياسی، اشتباه، غير واقعی و غيرسازنده" بوده است.

گروه های حقوق بشر نيز شکايت می کنند ايران ظرف سال های اخير به بازرسان سازمان ملل اجازه بازديد از آن کشور را نداده است و به الزامات خود تحت معاهدات بين المللی عمل نکرده است.

نماينده واشنگتن در شورای حقوق بشر ژنو گفت اين بيانيه ابتکار دولت وی بوده و از پشتيبانی ساير کشورها برخوردار بوده است و پس از تصويب تحريم های جديد شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران بر سر برنامه هسته ای آن کشور، در هفته گذشته تهيه شده است.

ايلين پمبرلين سفير ايالات متحده گفت: "اين بيانيه در نهايت، خود يک پيروزی بوده است. اين بيانيه موفقيت آميز بوده است و به ما کمک کرده است و نشان داد کشورهای اينجا نسبت به تأثير بيانيه بر گفتکوهای شورا دچار سرگشتگی نشدند."

بيش از يک سال پيش بود که ايالات متحده به شورای 47 نفره شورای حقوق بشر سازمان ملل راه يافت. هدف از فعاليت اين شورا، ارزيابی کارنامه حقوق بشر اعضای سازمان ملل است. کشورهای غيرعضو نيز می توانند در آن به ايراد سخنرانی بپردازند و بيانيه ها را امضا کنند.

دولت بوش عمدتاً به اين دليل که اعضای شورا بدون توجه به کوتاهی های خود، بر روی نحوه رفتار اسرائيل با فلسطينی ها متمرکز می شدند، از پيوستن به اين نهاد خودداری کرده بود.

اما با انتخاب باراک اوباما به عنوان رئيس جمهور ايالات متحده، دولت جديد تصميم گرفت ضمن همکاری با شورا، رويکرد آن را تغيير دهد.

ايران به عنوان بخشی از برنامه معمول در بازنگری کارنامه حقوق بشر خود، به پاسخگويی در برابر شورا پرداخت. دولت ايران 123 توصيه ای را که اخيراً از سوی کشورهای عضو پيشنهاد شده بود را پذيرفت، 45 درخواست ديگر را رد کرد و قرار است در مورد 20 توصيه ديگر تصميم گيری کند.

محمد جواد لاريجانی رئيس هيأت نمايندگی ايران، انتقادات ايالات متحده درباره کارنامه دولت کشورش را رد کرد و گفت اين انتقادات "عمدتاً ساختگی و غير مستدل" هستند.

منبع: بوستون گلوب- 15 ژوئن
نقل از روزآنلاین

No comments:

Post a Comment