Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Abdolmalek Rigi den legendariske motståndsledaren från västra Balochistan är avrättad av den iranska regimen

Idag söndag morgon avrättades den legendariske balochiske motståndsledaren Abdolmalek Rigi. Rigi, som var ca 26 år gammal, greps av främande makters säkerhetstyrkor i staden Kandahar som ligger i Afghanistan och ”såldes” till Iran. Regimen i Iran hävdade däremot att han greps medan han satt på ett flygplan som flög från Dubai på väg till Kirgizistan. Vidare hävdar regimen att de tvingat den Kirgiziska passagerarplanet som flög över Irans luftrum att landa i Iran enbart för att gripa Rigi. Om det är sant har regimen agerat mot internationella avtal genom att tvinga ner en utländskt passagerarplan som passerade landets luftrum! Efter att ha torterats, förnedrats och visats på TV i upprepade gånger har nu Rigi avrättats utan att ha haft en rättegång som är värt namnet eller ha haft tillgång till försvarare. Vi balocher fördömer det brutala avrättningen av Abdolmalek Rigi som var en omtyckt, älskad och respekterad ledare i Balochistan. Vi som bor i väst har svårt att förstå varför unga människor tar till vapen för att försvara sin rätt att leva i fred och frihet. Här nedan försöker jag förklara varför.


Rigi och hans motståndsrörelse i västra Balochistan är resultatet av decennier av förtryck, diskriminering, förföljelse och förnedring av det balochiska folket som bor i den av Iran ockuperade delen av Balochistan. Balocherna i Iran till skillnad från den styrande shiitiska regimen är sunnimuslimer och har ett annat språk samt en annan kultur. Därför diskrimineras de av regimen och dess lokala makthavare ”Zabolier”. Diskrimineringen är utövas på olika sätt. Här är några:


Etniskt och kulturellt diskriminering
Balochernas modersmål är balochi, de har eget kultur, egna seder och en rik musik tradition som är känd i området. Men alla resurser i Balochistan satsas på att assimilera balocherna genom att inte tillåta dem att läsa på sitt eget språk i skolorna, ha egna tidningar, Radio och TV program på balochi. Även den balochiska musiken tillåts inte att utövas och stöds inte av staten. Regimens mål är att utplåna allt som förknippas med den balochiska identiteten. Balocherna utgör 90% av provinsens befolkning men endast 5% av flera hundra tusen studenter i Balochistans 6-7 universitet består av balocher. Resten är från andra shiamuslimska provinser eller Zabolier. De få balocher som lyckas komma in på universitet och avsluta sina studier får inte arbete.


Ekonomisk eftersatthet och diskriminering
Balochistan är rikt på mineral och naturtillgångar. Det finns gott om jordbruksmark samt en 1000-tals km lång kust längst den arabiska havet och indiska oceanen. Trots detta är Balochistan den fattigaste provinsen i Iran. Balocherna tvingas att lämna landet och flytta till arabiska Gulf stater på jak efter arbete. 95% av alla statliga tjänster i Balochistan tillsätts av shia muslimer, antingen från en liten grupp som kallas Zabolier eller andra importerade bosättare. Merparten av jordbruksmark har tagits över från balocherna och tilldelats till persiska bosättare. Den enda textilfabrik som byggdes under shah tiden i staden Pahra (Iranshahr) är stängd sedan många år tillbaka. För att starta eget företag måste man åka ca 1000 km lång väg dvs till Tehran för att ordna papper och få tillstånd! De få värkstäder som finns i olika städer ägs antingen av regimens militära makt eller av bosättare. De anställer enbart sitt eget folk! Regimen har byggt ett 1000-tals långt Berlin eller Palestina liknande mur för att skilja balocherna åt från andra delar som ligger i Pakistan och Afghanistan. Många av gränsbefolkningen levde på handel över gränsen mellan de olika delarna av Balochistan. Men i och med denna mur har handeln upphört och många fler blivit arbetslösa. Regimen kallar handeln över gränsen för ”smuggling”. Muret’s verkliga uppgift är att förhindra balochiska motståndare att attackera de iranska styrkorna som stationerats längs gränsen. De iranska styrkorna har till uppgift att trakassera gränsbefolkningen dagligen därför de attackeras. Andra syften med byggandet av muren är att förhindra all form av samarbete framförallt kultureltt och politisk mellan olika delar av Balochistan.


Religiöst förtryck
Balocherna, till skillnad från de styrande i Iran, tillhör sunni grenen av islam. Efter att de islamiska styrkorna tog över makten från shahen och bildade den islamiska brutala terrorstaten i Iran omvandlades Iran till ett helvete och stor fängelse för oss balocher och andra minoriteter såsom kurder. Enligt den islamiska regimens grundlag är det inte tillåtet för en icke shiamuslim att kandidera till presidentposten. Balocherna, kurderna och andra religiösa minoriteter som utgör mer en 30% av Irans befolkning utesluts därmed. I skulorna undervisas den shiamuslimska tron. Balocher som öppnat egna sunnimuslimska skolor diskrimineras på olika sätt. Balochiska sunnipräster grips, fängslas och i många fall har avrättats. En del skolor har stängts under senaste årent eller jämnats med marken och förstörts av makthavarna. Även flera sunnimuslimska moskéer har förstorts. Bland annat en moské i staden Zabol och en i Mashhad. Irans huvudstad Tehran med 20% av sunnimuslimsk befolkning saknar en sunnimuslimsk moské. Jämför med Stockholm som har moské för båda grupperna. Däremot det finns shia muslimska moskéer i varenda liten by i Balochistan trots alla är sunnimuslimer. I en by i närheten av staden Pahra (Iranshahr) har regimen byggt en stor moské trots att där bor endast en shiamuslimsk man som har konverterats till shiagrenen från att ha varit sunni genom att erhålla pengar samt regimen har byggt hus till honom!
I staden Qoom nära Tehran produceras shiamuslimska präster på löpande band som i en kycklingsfabrik! Årligen skickas tusentals av dessa präster till Balochistan och Kurdistan för att spridda den shia muslimska tron. Detta görs medan de balochiska sunni präster har fått munkavel på sig och har begränsat utrymme att utöva sin religion. Miljontals dollar satsas på denna verksamhet istället för att bygga vanliga skolor, bibliotek, verkstäder och sjukhus. Dessa präster propagerar bl.a. för Sighe (temporär äktenskap som är vanligt bland shia muslimer och hatad av sunnimuslimer). Sighe är ett legaliserat sätt av prostitution. Shia präster har listor av kvinnor som gifts bort mot betalning dels till prästen själv och dels till kvinnan. Äktenskapets längd kan vara från en dag till en månad. Shia prästers syfte med propagandan av liknande seder bland balocher är en ren provokation!


Politiskt förtryck
Alla styrande makthavare i provinsen väls av regimen. Inga balocher tillåts inneha statliga tjänster alltifrån tjänsten som kommunalråder/landshövdingar till vanliga administrativa tjänster. Alla dess tjänster tillsätts antingen med regimens lokala anhängare dvs Zabolier eller med andra importerade bosättare. Inga politiska partier, organisationer eller föreningar tillåts att bildas och verka öppet. Varje försök till kritik bestraffas hårt. För några år sedan startade balochiska ungdomar en ungdomsförening med målet att hjälpa andra ungdomar, starta kurser och ordna kulturella aktiviteter. De hade tillstånd av regimen att bedriva denna verksamhet. Trots det grepps och avrättades ordföranden och den balochiske journalisten Yaghub Mehrnehad av regimen. Anledningen var att han ifrågasatte de lokala makthavarnas förmåga att lösa de gigantiska problemen, såsom arbetslösheten, i provinsen.


Slutord
Efter att ha provat alla sätt att uppmärksamma regimen och dess lokala makthavare på problemen i Balochistan på fredliga sätt har många ungdomar tröttnat och startat en väpnad kamp för att internationalisera den balochiska frågan. Ledaren för denna rörelse var Abdolmalik Rigi en ung besviken balochisk ung man som har sätt och upplevt orättvisorna. Hans rörelse har flera gånger erbjudit regimen, att via dialog och förhandling, komma överens om grundläggande rättigheter för balocherna. Men regimen har gång på gång brutit mot sina löften och överenskommelser. Senast efter Abdolmalik’s gripande har rörelsen efter vädjanden från Abdolmalik från fängelset (via en video) till sina anhängare startat förhandlingar med regimen. Men enligt rörelsens information samt information från andra källor har regimen siktat på att utnyttja förhandlingarna för att identifiera rörelsens ledare och gripa dem på samma sätt som man gjorde med Abdolmalik själv. Turkiet grep den kurdiska motståndsledaren Öcalan. För några år sedan. Men de avrättade inte honom. Istället använde man honom för att förhandla med kurderna att lösa problemen via fredliga sätt. Den iranska regimen kunde använda samma koncept och använda Abdolmalik för att förhandla med balocherna. Men den iranska regimen valde att först avrätta hans bror framför ögonen på honom och därefter avrätta honom själv efter att, i månader, ha utsatts för tortyr och förnedring och visats upp i TV upprepade gånger. Detta strider mot internationellt rätt och brott mot alla konvenstioner.


Baloch Community – Sweden fördömer avrättningen av Abdolmalik Rigi och vädjar till den internationella samfundet att göra allt som står i er makt för att uppmärksamma den balochiska frågan samt förmå regimen i Iran att erkänna grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter för balocherna samt avskaffa apartheid systemet som är upprättad av regimens anhängare Zabolier i Balochistan.


M. Baloch
Baloch Community – Sweden


Stockholm 2010-06-20Kontakt:


Baloch_community@yahoo.com


http://baloch-community-sweden.blogspot.com/
Kopia till:
- Svenska regeringen
- Politiska partier
- Amnesty
- Massmedia
- m.fl.


Relaterade länkar:


http://baloch-community-sweden.blogspot.com/2010/06/abdolmalek-rigi-den-balochiske.html

No comments:

Post a Comment