Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

وحشت رژیم جمهوری اسلامی از فرزندان ملت بلوچ

روز یکشنبه رژیم جمهوری اسلامی یکی دیگر از فرزندان ملت بلوچ را به چوبه دار آویخت.در صبحگاه این روز پیکر سخت شکنجه شده و بیجان عبدالمالک ریگی رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران و یکی از فرزندان دلیر ملت بلوچ که چند ماه پیش توسط دسیسه ای پیچده در خارج از مرزهای ایران دستگیر شده بود به دار آویخته شد. عبدالمالک با استفاده از مدرنترین و غیر انسانیترین شیوه های شکنجه مجبور به ظاهر شدن در تلویزیونهای داخلی و خارجی وابسته به رژیم و اقرار و اعتراف به جرایم مورد نظر رژیم شده بود .

‎نه تنها مردم بلوچ و ایران بلکه مردم جهان ازماهیت شکنجه گرانه و ضدبشری رژیم بیشتر پی بردند و بیشتر با عبدلمالک و مردم ستمدیده همدردی مینمایند تا باور کردن دروغهای عریان دستگاه های تبلیغاتی رژیم. این احساس همدردی در میان تمام اقشار جامعه از جمله کارگران، کارمندان، بازاریان، فرهنگیان وطوایف مختلف بلوچستان مشاهده میشود و آنها را در راه مبارزه برای رهایی از یوغ حکومت ضد بلوچ جمهوری اسلامی ایران متحد خواهد نمود .

هر بار قلب فرزندی از مردم بلوچ توسط جلادان رژیم پاره پاره میشود قلوب تمام ملت بلوچ بدرد می آید چرا که "مردم بلوچ اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.

حزب مردم بلوچستان در روز بعد از خبر دستگیری عبدلمالک طی اعلامیه ای به دفاع از حقوق انسانی او پرداخت و او را اسیر جنگی در چنگال جمهوری اسلامی دانست. حزب مردم با نوشتن نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای حقوق بشری از آنها مصرا خواست که جمهوری اسلامی را وادار نمایند تا دادگاه او علنی و با حضور قضات و وکلای بیطرف بین المللی و سازمانهای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، برگزار شود. ما همچنین در تماسهای حزبی با دیگر احزاب دمکراتیک جهان از آنها خواسته بودیم که به تحت شکنجه قرار دادن و اعترافات او در تلویزیون های وابسته به رژیم اعتراض نمایند.

ما از دست رفتن عبدلمالک را به خانواده آن مرحوم و نزدیکان او تسلیت گفته و مطمئن هستیم که ملت بلوچ با هبستگی و مبارزه یکپارچه با گرفتن حق حاکمیت ملی خویش از خون فرزندان بلوچ وعبدلمالک ها دادخواهی خواهد نمود

حزب مردم بلوچستان - ۲۰ جون ۲۰۱۰

http://www.ostomaan.org

No comments:

Post a Comment