Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

همراهان مولوی در مشهد و تجمع کنندگان پاسخی نگرفته و اجازه ملاقات با مولانا را ندادند

امروز بیش از دویست تن از مردم با تجمع در مقابل دادگاه ویژه روحانیت درمشهد اجازه ملاقات نیافته و دستگاه امنیتی رژیم بی اعتناء نسبت به خواسته مردم .
 این امر بیانگر ان است که نیاز به تجمع بیشتر و سرتاسری در بلوچستان و حمایت کلی اهل سنت با ورود کردن شخصیت های دینی سیاسی و همراهی بیشتر مردم باید همراه باشد.
بی تفاوت نباید بود و آسان نباید گذشت.
 بازداشت مولانا توهین به اهل سنت ،توهین به انسانیت ،توهین و زیر پا گذاشتن حق ازادی بیان و توهین به خواسته ما ملت بلوچ است.
وعده ما هر روز هر هفته ،به اعتصابات عمومی و تجمعات ادامه می دهیم
حرمت خود را باز یابیم
اتحاد خود را بازسازیم
و قدرت متحدخود را نشان دهیم .
ما متحدیم
و این اتحاد را در
#حمایت_از_مولانا_فضل_الرحمن_کوهی
نشان خواهیم داد.
به جمع معترضین بپیوندید
وعده ما فردا متحد در
#حمایت_از_مولانا_فضل_الرحمن_کوهی
محمود بلوچ
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم

No comments:

Post a Comment