Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تجمعات اعتراضی نسبت به بازداشت موقت مولوی فضل الرحمن کوهی

ن در مقابل فرمانداری شهرستان راسک تجمع کردند.
 گزارشها حاکی از آن است که لحظه به لحظه به شمار معترضان افزوده می شود، تعدادی از جوانان خشمگین نیز اقدام به آتش زدن اعتراضی لاستیک خودرو و بستن جاده ترانزیتی سرباز چابهار نمودند.
دادگاه ویژه روحانیت مشهد روز چهارشنبه ۹۹ فروردین طی تماسی از مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ خواسته که روز دوشنبه ۱۴ فروردین خود را به این دادگاه معرفی کند.
مولوی فضل الرحمن ساعت ۱۱۱ صبح دیروزدوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت مشهد مراجعه کرده و تا اتمام وقت اداری مورد بازجویی مسئولین دادگاه قرار گرفت بعد از اتمام وقت اداری به همراهان وی گفته شد: ” بروید مولوی مهمان ما است و انتظار شما در اینجا برای شما بد تمام می شود”.
 روز جاری به همراهان امام جمعه پشامگ اعلام شده که نامبرده به علت آنچه از آن ” کوتاه نیامدن از مواضعش “عنوان شده به وزارت اطلاعات ارجاع داده شده است. در شبکه های مجازی این روحانی اهلسنت به عنوان “مدافع حقوق اهلسنت” معرفی شده است.
 پیش از این انتقادات مولوی فضل الرحمن کوهی نسبت به اقدامات سپاه برای اعزام جوانان اهل سنت به جنگ سوریه با واکنشهای “مثبتی” از سوی مردم و رسانه های اهل سنت مواجه شد.
http://www.balochcampaign.info/?p=10888
کانال تلگرام کمپین فعالین بلوچ برای ناشنیده ها:
telegram.me/balochcampaign

No comments:

Post a Comment