Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

با اتحاد میتوان عدالت را بازگرداند و ستم را برچیدبا اتحاد میتوان عدالت را بازگرداند و ستم را برچید
تصویرو مطلب بعنوان تایید کننده آزادی مولانا نیست دوستان ،اما بیانگر نتیجه دادن اتحاد شماست
اتحاد گروههای اجتماعی و احزاب طی هفته جاری در رابطه با حمایت از مولانا فضل الرحمن کوهی ،بعنوان شروع انتفاضه مردم بلوچ در حمایت از بلوچ و بلوچستان (فارغ از افکار و عقاید مذهبی و ملی)در تاریخ مبارزات ما ثبت خواهد شد.
 اتحاد بین احاد افرادجامعه از قشر مذهبیون تاملی گراها ،یا بعبارتی دیگر تقسیم مذهبی و ملی گرا در جامعه ما نمی تواند وجود داشته باشد.ما نشان دادیم که در نجات فرد فرد فرزندانمان با هرانگ و اتهام و داشتن فکر وعقیده ای که باشد متحدیم و دشمن نمی تواند و نتوانست فرق و فرغی (تقسیم و جدایی)را در بین صفوف متحد و مردمان بیدار ما جای دهد.
عملکرد متحدانه به ما آموخت که افکار و سلایق فردی و حزبی  خط قرمز ما نیست ،و ما متحد در راستای نجاتیم .
 امید است مبارزات عدالت خواهانه ما تا بدست گرفتن کامل سرنوشت سیاسی مان ادامه داشته باشد و بلاشک چنین خواهدبود.
عملکرد متحد هفته جاری به ما آموخت که دیگر سکوت نخواهیم کرد در مقابل ظلم و بی عدالتی  در چارچوب دین و دنیایمان .
به ما آموخت که بلوچ و بلوچستان خط قرمز ماست.
شاید عده ای تصور کنند، همه مردم درراین نمایش قدرت ومطالبه گری شرکت نکردند؟
بله :اما برای شروع بسیار عالی و غیر منتظره بود
 و دوم اینکه :قرار نیست همه مردم در یک جبهه متحد بر علیه ظلم و بی عدالتی بجنگند و سرنوشت مبارزات بخوبی این امر را روشن نموده است که تنها عده ای از مردمان آن ملت در مقابل ظلم و ستم می ایستند ،برای مثال جنگ داخلی سوریه بر علیه استبداد حاکم ،تنها بخشی از ملت ایستاده اندو بخشی دیگر در هجرت و یا ناتوان از کمک کردن هستند.
 پس اتحاد نیروهای مبارز به معنی اتحادیک ملت است و مردم در پشت صحنه نصرت دهندگان انقلابها و انقلابیون هستند.
ما امروز در بلوچستان شاهد بیانیه های حمایت سازمانها و احزاب و طوایف و علما و مردم بودیم.
ما دریافتیم که بلوچ و بلوچستان خط قرمز ماست .و ما متحدیم در عمل.
و از این پس متحدتر و با قدرت بیشتری به پیش خواهیم رفت.
درودبرملت مبارز و جوانان سرفراز و آگاه،نسلی که امید ما برای سرنگونی  استبداد و جایگزین عدالت هستند.
خالصانه ترین درودها نثار شما فرزندان مبارز خطه همیشه زنده به غیرت بلوچستان .
محمود بلوچ خادم و خاک پای شما عزیزان
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم
 

No comments:

Post a Comment