Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

شهر سرباز کلات در محاصره نیروهای امنیتی

قاتلان و اشغالگران تفنھگایشان را ھمیشہ بہ سوی مردم بلوچ نشانہ می گیرند! ولی ای مردم دلیر بلوچ تا کئی باید بترسیم؟ ھمہ را کہ نمی توانند قتل عام کنند! بپا خیزید و از سرزمین و حقوق خود دفاع کنید و این جانیان متجاوز را از سرزمین آبا و اجدادی خود بیرون کنید!
 
Ali Miyaie Jadgal har lagt till 2 nya foton.
3 tim
عدالت نیوز:
 شهر سرباز کلات در محاصره نیروهای امنیتی
پس از اعتراضات هماهنگ و منسجم مردم شهر سرباز کلات در شهرستان سرباز این شهر کوچک عملا توسط نیروهای انتظامی-امنیتی محاصره شده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به عدالت نیوز پس از آنکه مردم بنشانه اعتراض به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه شهرستان سرباز فعالیتهای اقتصادی خود را متوقف کرده بودند این شهر به محاصره نیروهای ضد شورش در آمده و بر تمام وردی و خروجی های این شهر مستقر شده اند.
یک منبع مطلع در این باره به گزارشگر عدالت نیوز گفته است امروز تلاشهایی صورت گرفته بود که مردم روستاهای اطراف به شهر سرباز کلات جهت شرکت در یک تجمع اعتراضی بزرگ بیایند. که شروع این تجمع اعتراضی با توقف فعالیتهای اقتصادی آغاز شده بود. اما اکنون نیروهای انتظامی امنیتی با ایجاد ایست و بازرسی در ورودی های شهر سرباز کلات از ورود مردم به این شهر جلوگیری میکنند.
عدالت نیوز 👇👇
وبلاگ
http://edaalatnews.blogspot.com
كانال تلگرام
🆔tlgrm.me/edaalatnews
انستگرام
https://www.instagra shabake_adl m.com//
 

No comments:

Post a Comment