Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

پس از ممنوعیت ریاست جمهوری، پیروان غیر از مذهب رسمی کشور برای تصاحب شورای شهر نیز رد صلاحیت میشوند


11 tim
پس از ممنوعیت ریاست جمهوری، پیروان غیر از مذهب رسمی کشور برای تصاحب شورای شهر نیز رد صلاحیت میشوند
بگزارش عدالت نیوز، طی نامه ای که از احمد جنتی رییس شورای نگهبان منتشر شده است، وی تاکید کرده در شهرهایی که مسلمانان در اکثریت هستند باید "پیروان غیر از مذهب رسمی کشور رد صلاحیت شوند."
جنتی در این سخنان خود با استناد به مواد (۱۹) و (۲۱) آئین نامه داخلی شورای نگهبان متذکر شده است که "نباید غیر مسلمانان بر مسلمانان حاکم شوند." دبیر شورای نگهبان در این نامه خود اظهار داشته است: "بنا بر اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند افراد غیر مسلمان خود را نامزد شورای کرده اند"
تاکید دبیر شورای نگهبان درباره مذهب کاندیداهای شورای شهر و پیرو بودن آنها از مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) در حالی است که طبق نص صریح قانون اساسی اهلسنت و پیروان دیگر مذاهب و ادیان نمیتوانند رییس جمهور شوند.
اما این محدودیتها برای تصاحب سمتهای کلیدی دولتی، تنها به سمت ریاست جمهوری ختم نمیشود بلکه تاکنون از وزارت، مدیر کلی و حتی استاندار بودن اهلسنت نیز جلوگیری شده است. اما با توجه به دستور جدید دبیر شورای نگهابان باید انتظار داشت در شهرهایی که اهلسنت بصورت عمومی در اقلیت هستند نیز از ورود آنها به شورای شهر جلوگیری شود. امری که در صورت محقق شدن آن عملا شهروندان اهلسنت و دیگر پیروان مذاهب و ادیان کشور تاثیر گذاری خود را در امور جزئی نیز از دست خواهند داد.
عدالت نیوز 👇👇
وبلاگ
http://edaalatnews.blogspot.com
كانال تلگرام
🆔tlgrm.me/edaalatnews
#بلوچ_بلوچستان_مظلوم

No comments:

Post a Comment