Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جامعه بلوچهای مقیم بریتانیا(بلوچ کمیونیتی - بریتانیا) از بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ توسط داده ویژه روحانیت در مشهد ابراز نگرانی کرده


جامعه بلوچهای مقیم بریتانیا(بلوچ کمیونیتی - بریتانیا) از بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ توسط داده ویژه روحانیت در مشهد ابراز نگرانی کرده و آنرا برخلاف حقوق انسانی میداند، از اینرو بازاداشت مولوی کوهی محکوم است. در پی اعتراضات مردمی در بلوچستان، مقامات محلی دولت به معترضین بلوچ وعده آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی را در روزهای آتی داده اند. جامعه بلوچهای مقیم بریتانیا خواهان آزادی بدون قید و شرط مولوی فضل الرحمن کوهی در اسرع وقت میباشد و اگر چنانچه مقامات دولتی ایران به وعده آزادی وی عمل نکنند، ما در مقابل سفارت ایران در لـنـدن با پیوستن به اعتراضات مردمی در بلوچستان برای آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی دست به تظاهرات خواهیم زد.
جامعه بلوچهای مقیم بریتانیا(بلوچ کمیونیتی - بریتانیا)
6 اپریل  2017

No comments:

Post a Comment