Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

"چرا بازداشت شد؟ این سوال را از مسئولان (غیر مسئول در قبال احترام به قانون و حق آزادی بیان )می پرسیم؟ عالم فرهیخته اهلسنت \"مولوی فضل الرحمن کوهی\" چرا باید مورد بازجویی و بازداشت موقت دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد؟ وظیفه ما در قبال وی چیست؟ هنگامی که ما با مشکل مواجه شدیم او دفاع کرد آیا وقتی که او را مورد آزار قرار دهند، با هزار بهانه شانه خالی می کنیم؟ همه برای یکی، یکی برای همه. این پیام ملت است. " تجمع اعتراضی در حمایت از مولانا در مقابل فرمانداری ها و استانداری ،اعتراض مجازی با بارگزاری تصویر مولانا بر روی پروفایلها و مطالب آگهی بخش جهت بیداری و حمایت بیشتر ملت ما بی نهایتیم و دیگر سکوت نمی کنیم #حمایت_از_مولانا_فضل_الرحمن_کوهی

‎محمود بلوچ‎s foto.
‎بهروز بلوچ‎s foto.‎محمود بلوچ‎s foto.No comments:

Post a Comment