Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

چند توصیه انقلابی به مردم بلوچستان


چند توصیه انقلابی به مردم بلوچستان
جهت برون رفت از ستم و پیشرفت در امور انقلابی جهت در دست گرفتن قدم به قدم سرنوشتِ به باد سپرده شده بدست کولیها و دیگر غیربومیان متعصب .
 طرحهای مختلفی اما بصورت نرم و نامحسوس وجود دارد که ما به ساده ترین ،کم هزینه ترین و امن ترین انها اشاره و توصیه میکنم همه شما عزیزان از لحظه دریافت عملا به آنها عمل کنید و دیگر عزیزان را تشویق به انجام آنها کنید.
 همه شما به نوعی از ستمهایی که چه در بعد مذهبی ملی ،یا زبانی و عقیدتی بر علیه ما روا داشته اند از حذف و به حاشیه راندن تبعیض تا کشتار سیستماتیک و نسل کشی سفید به معنی فقیر سازی و برهم زدن بافت ترکیب جمعیتی شهرهایمان تا فقر تحصیلی و عدم سرمایه گذاری در این بخش مهم واگر بخواهم این موضوع را کش بدهم بحث طولانی ولی کوتاه می کنم به انچه تاکنون نوشته و گفته و در اختیار شما گذاشتم.
 پس برای رهایی ازستم همه باید هدفمند و فکرمند و متحد عمل کنیم.روشهای مختلفی برای رهایی وجود دارد و بسیاری روشها را در حال آزمودن هستیم از اگاهی دادن تا اعتصابات و اعتراضات عمومیو پیگیری مدنی تا روش نظامی و اما همه مردم چگونه بدون قبول زحمت می توانند به مبارزه رهایی بخش از ستم تا بدست گرفتن سرنوشت سیاسی مان به معنی انکه بلوچ خود حاکم سرنوشت و سرزمینش باشد کمک کنند،برای این مهم:
1_هرگونه خرید و فروش و داد و ستد را با کولی های زابلی و دیگر غیربومیان تحریم کنید.
به این معنی که زمین تان را هرگز به یک کولی و یا غیربومی با پیشنهاد بالاترین قیمت هم نفروشید،
22_از خرید کردن از کاسبان غیربومی از خرید وسایل خانه تا ماشین و خوراکی الا اخرین قلم خودداری کنید و از یک کاسبکار بلوچ خرید کنید و به نوعی به فقر زدایی نیز کمک کرده اید.
33_هرگز از خودروهای کولی های زابلی و دیگر غیربومیان درسطح شهر و یا خارج از آن بعنوان تاکسی و آژانس استفاده نکنید،همان کرایه را به یک بلوچ داده و به نوعی به اقتصاد خودمان کمک کرده اید.
4_هرگز و با هر دلیل و منطقی به یک کولی و غیربومی خانه ،ماشین،اسباب و اساسیه منزل و یا کارکرایه و  قرض ندهید
5_هرگز به یک کولی و غیربومی بعنوان شریک سیاسی رای ندهید چه در بحث شورای روستا تا شهر و مجلس
66_تا می توانید پول خود را بعنوان صدقه در صندوق کمیته امداد امام خمینی و غیره نیاندازید،همین پول را در قلکی در خانه جمع اوری و ماهانه به یک فقیر و نیازمند و بیمار و دانشجو و دانش آموز بلوچ و یا خیریه محلی بدهید
77_هرگز تحت هیچ شرایطی پشت یک بلوچ را ولو با هر دلیل چه دشمنی ذاتی باشد چه طایفه ای خالی نکنید تا یک کولی و غیربومی به ان برتری داده شود
88_تحت هر شرایطی فرهنگ بومی خودرا حفظ کنید ودرهر مناسبت و جایگاه شغلی که قرار دارید با لباس بلوچی ظاهر شوید و از پوشیدن لباس غیربومی خودداری کنید
9_هرگز درمنزل یا محل کار خود با همنوع و همزبانتان  یا فرزندانتان به زبان غیرمادری صحبت نکنید و زبان فارسی را در مدرسه فرا گرفتن کافی است
10_از دوستی و رودربایستی کردن با کولی ها حتما و جدا دوری کنید
 برای شروع این ده مورد را بعنوان شروع تازه ای از مبارزه سرمشق امروز تا روز رهایی از ستم در پیش بعنوان وظیفه من است مبارزه کردن در پیش گیرید.
در این روش از مبارزه شما کولی ها و دیگر غیربومیان  را درتحریم کامل قرار داده و خودبخود این امر منجربه در انزوا قرار گرفتن و وحشت انان و مجبور به ترک منطقه و پست خود کرده و جایگزین انان شما و فرزندانتان خواهند بود و این مرحله به معنی یک قدم به عقب برای کسب امتیاز دو قدم به جلو با بهره بردن از امن ترین و راحت ترین روش مبارزه است.یک قدم به عقب به این معنی که شاید سخت باشد در وهله اول برای بسیاری گذشتن از سود و فایده مثلا فروش زمین و اپارتمان تا کرایه دادن مکان و مغازه با قیمت پیشنهادی بالا و غیره اما در دراز مدت شما خود صاحب و وارث و تصمیم گیرنده سرزمین و سرمایه هایتان خواهید بود.
دوستان می توانند پیشنهادات بیشتر را در زیر پست ارایه دهند
16_4_2017

محمود بلوچبلوچ_وبلوچستان_مظلومNo comments:

Post a Comment