Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خاطره ای از آزادی چند گروگان خارجی توسط مرحوم مولانا احمد نارویی و انعکاس وارونه خبر آن در رسانه های دولتی


7 tim
Mahmoud Barahouei Nejad
15 timInstagram
خاطره ای از آزادی چند گروگان خارجی توسط مرحوم مولانا احمد نارویی و انعکاس وارونه خبر آن در رسانه های دولتی
شادروان مولانا احمد نارویی روزی برایم تعریف می کردند که یکبار برای آزادی چند گروگان خارجی که در منطقه ما ربوده شده بودند، به درخواست مسئولان استان، ایشان به همراه تعدادی از معتمدان بلوچ پس از مدتها مذاکره و میانجیگری برای آزادی و تحویل گروگانها به محل مورد نظر رفتند و گروگانها را صحیح و سالم تحویل گرفته و بدون هیچگونه دخالت نیروهای دولتی و بدون درگیری آنان را به داخل شهر آورده و به مسئولان تحویل دادند، اما در کمال ناباوری در خبرها شنیدند که صدا و سیما و رسانه های خبر اعلام کردند که به دنبال رشادت نیروهای جان بر کف انتظامی و امنیتی و درگیری شدید با اشرار مسلح و ... گروگانها آزاد شدند و هیچ مطلبی درباره نقش علما و معتمدین اهل سنت در این ماجرا و حل مسالمت آمیز موضوع، بیان نشد.
مولانا احمد می گفتند چون ما این کار را برای رضای خدا و از روی اعتقاد خودمان انجام داده بودیم از این موضوع که به نام دیگران تمام شد، چندان ناراحت نشدیم اما از این خبر دروغ واقعا حیرت زده شدیم.

GillaSvara7 tim
عبدالمجید شه بخش
مطلب بسیار مهم تری که شما به آن اشاره نفرموده اید این است که :
آن گروگانگیران خواسته ای داشتند و آن آزادی یک زندانی بود.
مسئولان بزرگوار که با مولانا عبدالحمید در تماس بودند گفته بودند شما هر قولی بدهید از جانب ما مورد تایید است و گفته بودند شما به آنه
ا بگوئید گروگانها را آزاد کنند چند روز بعد خود ما زندانی را تحویل شما می دهیم.
مولانا و مولانا احمد به ان ها قول دادند که زندانی شما آزاد می شود آنها بر اساس این قول گروگانها را آزاد کردند.
چند روز بعد مسولین به قول خود عمل کردند و زندانی را اعدام نموده جسدش را تحویل علما دادند تا بروند و جواب مردم را خود شان بدهند.
اگر مردم بخشنده نبودند باید علمای خود را می کشتند.

No comments:

Post a Comment