Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مولانا فضل الرحمان کوهی، امام جمعه پشامگ آزاد باید گردد

دادگاه ویژه روحانیت رژیم ولایت فقیه ایران از طریق تلفن فضل الرحمان کوهی را احضار کرده و از وی خواسته شده تا در روز دوشنبه چهاردهم فروردین در دادگاه ویژه روحانیت در مشهد خود را معرفی کند. امام جمعه پشامگ پس از معرفی توسط نیروهای سرکوبگر و ضد آزادی و اندیشه رژیم بازداشت میشود و هم اکنون در اسارت بسر میبرد.
این اقدام ناعدلانه رژیم خشم مردم بلوچ در منطقه را بر می انگیزد و آنها در روز سه شنبه پانزدهم فروردین ماه با تجمع شان در برابر فرمانداری راسک خواستار آزادی مولانا فضل الرحمان کوهی میشوند. مولانا فضل الرحمان کوهی بارها از مسایل و مصائب مردم بلوچ و به دفاع از حقوق مذهبی مردم اهل سُنت بلوچ در خطبه های نماز جمعه سخن گفته است و خواهان اجرای عدالت از سوی دولت شده است. شواهد دیگری که دال بر فعالیت های ممنوعه از سوی وی باشد، وجود ندارد، از اینرو بازداشت فضل الرحمان کوهی مغایر با حقوق فردی و انسانی اش میباشد.
بلوچستانءِ راجی زرمبش به آزادی عقیده و بیان اعتقاد راسخ دارد و این را حق مسلم مولانا فضل الرحمان کوهی میداند تا در خصوص حقوق مردم بلوچ و دفاع از امور اهل سنت آزادانه فعالیت کند. زرمبش بازداشت مولانا فضل الرحمان کوهی را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی میباشد. زرمبش نیز از مردم بلوچ میخواهد تا در برابر اجحافات و ظلم های رژیم بهم بپیوندند و در برابر بیعدالتی ها مقاومت کنند، و اعتراض شان را نسبت به بازداشت مولانا فضل الرحمان کوهی نشان دهند تا موجب آزادی اش شود.

بلوچستانءِ راجی زرمبش
شانزدهم فروردین ماه  – 1396

http://baluch.us/archives/5542

No comments:

Post a Comment