Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مردم غیور از فردا در حمایت از مولانا در کنار تجمعات دست به اعتصاب عمومی می زنیم

مردم غیور 
از فردا در حمایت از مولانا در کنار تجمعات دست به اعتصاب عمومی می زنیم
تمامی شهرهای بلوچستان در حمایت از مولانا به اعتصاب و تعطیلی روی خواهند اورد .مردم از رفتن به محل کار خود خودداری کنند
از فردا هیچ پراختی به بانکها جهت واریز هزینه آب وبرق پرداخت نمی شود
از فردا هر گونه تبلیغات برای انتخابات ممنوع میشود
از فردا با دشمنانمان روزه سکوت می گیریم
اطلاع رسانی نمایید
از فردا روز نمایش قدرت ماست
#حمایت_از_مولانا_فضل_الرحمن_کوهی
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم
 پیش بسوی بیداری و پیروزی

No comments:

Post a Comment