Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

فرزند بلوچ شما چه فکر می کنید ما بدهکاریم یا طلب کار؟


آیا شما به سرزمینشان تجاوز کردید؟
آیا شما به زبان و فرهنگشان توهین کردید؟
آیا شما به مذهب و باورشان توهین کردید؟
و
 اینکه آیا این کشور و سرمایه هایش میراث پدریشون هست و ما نوکر و چاکر وبرده شان هستیم که اینگونه با ما رفتارمی کنند؟
چرا این همه ستم بر ما روا می دارن؟
 ستم ملی و ستم مذهبی ووضعیت فعلی را بوجود آوردند که حق نفس کشیدن هم نداریم و بایدمالیات بدهیم بابتش؟
 شاید کسانی بگویند آدم خوب هم توشون هست اما کجایند آدم خوبا که ما هرگز ندیدیم شون،.به صرف گفتن ادم خوب هم دارند که نشد حرف ؟اگر بوده وهست ما در دفاع از حق ندیدیمشون؟
 بابت بازنشر تصویر که خارج از عرف و عقلانیت است عذر می خواهم اما بعنوان سند از میلیونها مورد توهین و تحقیر و کینه و نفرت که بر علیه ماست گذاشتم
پاسخ با شما:
محمود بلوچ
#حمایت_از_مولانا_فضل_الرحمن_کوهی
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم
Gilla
Kommentera

No comments:

Post a Comment