Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعلامیه سازمان جیش العدل:به هلاکت رسیدن بیش از ده تن از نیروهای رژیم درمیرجاوه

بنام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که جان برکفان عدل مقارن ساعت 19موفق شدند بیش از ده تن از نیروهای رژیم را در منطقه میرجاوه به هلاکت برسانند.
جان برکفان عدل درگردان نظامی شهید نعمت الله موفق شدند عصر امروز چهارشنبه مقارن ساعت 19 در یک عملیات کمین موفق، نیروهای رژیم از (گروهان هنگ چاهندو) را مورد هدف قرار دهند که در نتیجه این عملیات درمجموع دوازده تن از نیروهای رژیم به هلاکت رسیده و چند تن دیگر زخمی گشتند و اسلحه و وسایل نظامی این نیروها به غنیمت گرفته شد.بیش از ده تن از نیروهای هنگ جهت مستقر شدن در ضدکمین در کمین تدافعی جان برکفان گرفتار شده و کشته شدند.
سازمان جیش العدل اعلام میدارد که مبارزات دفاعی سازمان بشدت و قدرت تمام تا زمان حصول نتیجه و رسیدن به خواستهای ملی و مذهبی ادامه وگسترش خواهد یافت و در هر کمینگاه متجاوزین به حق و هویت و توهین کنندگان به عقاید و باورهایمان را در باتلاق بلوچستان گرفتار خواهیم کرد.
عملیات دفاعی امروز ما ادامه سلسله مقاومت عدالت خواهانه است و بنا به حق مسلم دفاع در برابر رژیمی که حق و هویت ملی و مذهبی مان را مورد تجاوزو تهدید و در معرض نابودی قرار داده و نسل کشی سیستماتیکی را با انگ ها و اهرمهای مختلف نظامی و امنیتی در حال اجراست و سیاست تجزیه ونابودی جغرافیای بومی ما را در دست داشته و هزاران تن از مردم ما را به اتهام تفتیش عقاید و دیگر اتهامات بی اساس به زندان افکنده است .مقاومت دفاعی سازمان مقاومتی جهت دفع ستم و استقرار عدالت است و این مقاومت تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
سازمان جیش العدل
چهارشنبه، 6 اردیبهشت ماه 1396 برابر با 26-04-2017

No comments:

Post a Comment