Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مولوی فضل الرحمن کوهی از بازداشتگاه مشهد آزاد و با پرواز راهی زاهدان شد

مولوی فضل الرحمن کوهی از بازداشتگاه مشهد آزاد و با پرواز راهی زاهدان شد
بگزارش عدالت نیوز مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه پشامگ در شهرستان سرباز پس از هفت روز اسارت امروز دوشنبه 21 فروردین با قرار سند صد میلیون تومانی از بازداشتگاه مرکزی اطلاعات مشهد آزاد شد.
بنا بر گزارشهای رسیده به عدالت نیوز مولوی فضل الرحمن کوهی که از طریق هواپیما عازم زاهدان شده بود هم اکنون به فرودگاه زاهدان رسیده است.
گمانه زنی هایی وجود دارد که ایشان جلسه ای با مسولین قضائی و امنیتی بلوچستان در زاهدان نیز خواهند داشت اما با این وجود عدالت نیوز نمیتواند تا این لحظه این خبر را بصورت مستقل تایید کند.
آزادی با وثیقه این شخصیت برجسته اهلسنت پس از آن صورت گرفت که شهروندان اهلسنت دست به یک سری اعتراضات، تجمعات و اعتصابات سرتاسری در حمایت از ایشان زدند.
اما با این وجود علاوه بر قرار وثیقه صد میلیون تومانی از دیگر محدودیت های احتمالی که برای ایشان در نظر گرفته شده است اطلاع دقیقی در دست نیست.
"این گزارش تکمیل میشود"

No comments:

Post a Comment