Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تروریست یعنی چه؟ تکفیری یعنی چه ؟ تهمت زدن یعنی چه ؟ بی تقوایی و خدا نترسی تا به کجا؟!

عبدالمجید شه بخش‎ har lagt till 4 nya foton.
5 min
تروریست یعنی چه؟
تکفیری یعنی چه ؟
تهمت زدن یعنی چه ؟
بی تقوایی و خدا نترسی تا به کجا؟!
دیشب متاسفانه حادثه تلخ و تاسف آوری پیش آمد .
سه نفر از نیروهای بسیج و سپاه اشتباها کشته شدند. شهید عالی فرمانده گردان منطقه به شهادت رسید.
 آن دو نفر دیگر از افرادی بودند که برای همه شناخته شده هستند. از نیروهای بسیج و فعال در کارهای اجتماعی.
 حاج یوسف از کسانی بود که برای آزادی اسیران مرزبان تا پاکستان رفته بود.
حاج امید شه بخش از افراد معروف منطقه هست همان که در آزادی مرزبانان نقش اساسی داشت. یکی از این دو نفر برادرش بود و دیگری برادر زاده اش.
حادثه و اتفاق توسط مسئولین امر در حال بررسی است و من نمی توانم نظری بدهم.
چیزی که برای من حیرت آور بود انعکاس خبر در رسانه ها بود.
 تقریبا تمام خبرگزاری ها نوشته بودند شهید عالی توسط تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید.
یعنی تکفیری ها اینجا حضور دارند.
این دو نفر در جا کشته شدند و بعد بر اثر انفجار ماشین کاملا سوختند
 از کجا این خبرگزاری ها فهمیدند این دو نفر دارای تفکر تکفیری و وهابی بودند؟؟؟!!!!
تهمت زدن چقدر آسان شده است.
شهید عالی یکی از فرماندهان مردمی منطقه بود که روابط نزدیکی با همه مردم داشت.

No comments:

Post a Comment