Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خبر فوري و تكذيب خبر ترور يكي از فرماندهان سپاه در كورين زاهدان :


Ebrahim Ahrarikhalaf har lagt till 2 nya foton.Följ
2 tim
خبر فوري و تكذيب خبر ترور يكي از فرماندهان سپاه در كورين زاهدان :
در مورد کشته شدن فرمانده یکی از گردانهای سپاه در کورین از توابع زاهدان و انتشار اخبار کذب در رسانه های دولتی، به اطلاع می رساند، دوشنبه شب مأمورين سپاه به فرماندهي سرگرد عالي در بخش كورين بدون ايست بازرسي و هشدار قبلي اقدام به تيراندازي به سمت خودروي عبوري حاج يوسف شه بخش و كامران شه بخش كردند. كه رفته بودند به ساربان و شترهايشان سر بزنند. شدت تيراندازي به حدي بوده كه فرمانده شان هم توسط خود نيروهاي سپاه كشته شده و در اقدامي ناجوانمردانه اين عزيزان را به بدون دليل شهادت رساندند.
 و چونكه اقدام انها غير قانوني بوده در سايتهاي خبري مدعی شدند كه كشته شدگان تروريست هستند. متاسفانه این یک رویه شده است که هر جا أهل سنت را بدون دليل می کشند انگ تروريست و تكفيري به آنها ميزنند تا از اقدامات قانوني بعدي توسط خانواده قربانيان جلوگيري كنند.
حاج يوسف شه بخش و كامران شه بخش

No comments:

Post a Comment