Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Naame Hezbe social demokrate soed be Baloch Community

Hafte pish baloch Community yek naame be dowlat, ahzaab va saazmaan-haaye soedi nevesht va vaziyate Balochistan va zolmi ke ba onhaa az tarafe regime va zabolihaaye vahshi-ash ravaa mishe efhshaa-gari kard. Az aanhaa darkhaast kard ke be jomhori islaami iran fashaar vaared konand ta edaamhaa ro dar Balochistan va iran motavaghef karde va hoghoghe melat baloch ro be rasmiyat beshnaasand va baashon mozakere konand be jaaye edaam baraaye hale moshkelaate mantaghe. Dar zemn dar morede edaame janaayat-kaaraane Abdolhamid Rigi tavaset zabolihaaye vahshi niz efshaagari shod.

Name zir javaabe hezbe social demokart-haaye soed  be Baloch community hats ke dar aan siyaasate-haaye khodeshoon ro da ghebaale jomhori islami bayaan kardeand:


M. Baloch


*************************


Hej

Tack för ert mejl.
Vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på situationen i Iran vad gäller


mänskliga rättigheter och har, vid upprepade tillfällen, fördömt övergrepp


som ägt rum.Under vår regeringstid tog vi kontinuerligt upp både frågor som


rör dödsstraff och andra frågor rörande mänskliga rättigheter, såsom


situationen för HBT-personer, med olika företrädare för den Iranska


regeringen.


Under vår mandatperiod drev vi genom EU en dialog med Iran inom flera olika


områden: den så kallade allomfattande dialogen, den särskilda MR-dialogen,


vars syfte var att nå fram till ökad demokrati och respekt för de mänskliga


rättigheterna, samt förhandlingarna om ett handels- och samarbetsavtal med


därtill kopplade politiska krav.


Med vänlig hälsning


Karin Berg


Brevsvar


Socialdemokraterna


www.socialdemokraterna.se


******************************

Naame baloch Community be dowlat va ahzaabe soed dar morede mahkoom kardane edaame Abdolhamid va saayere mobarezine baloch va ghaire baloch dar Iran:

Regimen i Iran avrättade Abdolhamid Rigi en balochisk politisk fångeAbdolhamid Rigi, den politiska fången som var av balochiskt härkomst och som har utsatts för tortyr och förnedring under en lång period i iranska regimens fängelser hängdes i veckan i provinshuvudstaden Zahedan’s fängelse. Han anklagades för "moharebeh”, icke troende som de flesta andra politiska fångar.

Nyhetsbyrån Fars, som tillhör den iranska fruktade maffia liknande revolutionsgardet (IRGC) samt ett antal andra statliga medier publicerade bilder på Abdolhamid Rigi medan han hängdes. Syftet med att hänga politiska fångar samt visa ceremonin på TV och i massmedia är att skapa en atmosfär a skräck och rädsla bland Balocher och andra motståndare till den brutala iranska regimen.

Det är inte första gången som regimen i Iran avrättar balochiska ungdomar som bekämpar regimens apartheid politik i Iran gentemot balocher.

I augusti 2008 avrättade regimen den balochiska journalisten, nät-bloggaren och föreningsaktivisten Yaghub Mehrnehad. Han anklagades också för samma brott dvs Mahgarebe, m.m.

Den 14 juli, 2009, en månad efter starten av det landsomfattande upproret som är känd för ”den gröna rörelsen” hängdes 13 politiska fångar från Baluchistan på samma gång. De har också avrättats efter att ha torterats i månader och i vissa fall år.

Abdolhamid Rigi som är äldre bror till den arresterade Jundollah ledaren Abdolmalek Rigi har arresterats i Pakistan för några år sedan av den Pakistanska regimen och överlämnats till Iran tillsammans med andra balochiska politiska flyktingar som har sökt sig fristad i Pakistan. Överlämnandet av politiska flyktingar av Pakistan till Iran och vice versa sker efter en överenskommelse som Pakistan och Iran har tecknat för decennier sedan i syfte att bekämpa den balochiska självständighetskampen i båda länderna. Balocherna finns på båda sidor av gränsen mellan Pakistan och Iran. Den pakistanska ambassadören i Teheran, i en intervju den 26 februari, medgav att Abdolhamid Rigi hade gripits av pakistanska styrkor och överlämnats till den religiösa diktaturen i Iran. Andra flyktingar som hade överlämnats till Iran tillsammans med Rigi har tidigare avrättats av regimen.

AbdolhamidRigi i likhet med andra avrättade politiska fångar i Balochistan har inte haft tillgång till försvarare. Avrättningen skedde i närvaro av hans yngre bror Abdolmalek Rigi. Regimen ville demonstrera att det är Abdolmalek’s tur att hängas nästa gång genom att tvinga honom titta på sin bror som hängdes.

För ca två veckor sedan avrättade regimen 5 politiska fångar av kurdisk härkomst. Kurder och balocher till skillnad från regimen och de styrande tillhör sunnigrenen av islam. Därför straffas de hårdare än shia muslimska regim kritiker.

Vi balocher fördömer avrättningarna av politiska fångar och vädjar till den svenska regeringen och politiska partier samt andra människorätts organisationer att göra allt för att förmå regimen att sluta med våldspolitiken och istället börja en dialog med att lösa de gigantiska problem som regimen och regimens lokala makthavare har skapat i Balochistan. Ca 95% av Balochistans befolkning består av balocher men bara 5% innehar statliga tjänster. Alla chefer och tjänstemän är antingen importerade från andra städer eller tillhör den shia-muslimska gruppen från staden Zabol som ligger i Norra Balochistan. Balocher är sunnimuslimer och därför utesluts från statliga tjänster, högre utbildningar, m.m. När de protesterar mot denna apparthied politik fängslas de, torteras och sedan hängs offentlig.


M. Baloch

Baloch Community - Sweden

Stockholm 2010-05-26

Kontakt:

Baloch_community@yahoo.com

Baloch.community.se @ gmail.com

http://baloch-community-sweden.blogspot.com/


http://baloch-community-sweden.blogspot.com/2010/05/regimen-i-iran-avrattade-abdolhamid.html

No comments:

Post a Comment