Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Massavrättningar av balocher i Balochestan – Iran


Den shia muslimska styret i Iran har avrättat 13 balochiska ungdomar. Avrättningarna skedde tisdagen den 14:e juli 2009 i fängelset i staden Zahedan huvudstaden av den Iran ockuperade delen av Balochestan. Som brukligt anklagades dem för att vara medlemmar av den beväpnade balochiska gruppen Jundollah. Regimen tystar ner all form av motstånd och protest i Balochestan genom att anklaga dem för samröre med Jundollah, guds fiender, USA och västs agenter, smugglare, m. m. De flesta av de avrättade ungdomarna var studenter eller andra som hade deltagit i gatuprotester under och efter valet. Några av dem har suttit i iranska fängelser mer än ett år och hade inte att göra med protesterna i samband med valet. Bara under den senaste månaden efter valet har ca 19 balocher avrättas av regimen.
Återigen får balocherna betala ett högt pris för sin strävan efter rättvisa, frihet och demokrati. Regimen och dess lokala tjänare ”Zabolier” (1) vill straffa balocherna för att de i praktiken bojkottade den odemokratiska presidentvalet valet och att de protesterade kraftigt dagarna innan, under och efter valet. Det tyder på att balocherna p.g.a. sin etnicitet och religion straffas hårdare än perserna.

Under den senaste månaden har 100-tals balochiska ungdomar arresterats. Lokala källor (både inom regimen och oberoende) uppger att massavrättningarna kommer att fortsätta. Regimen har annonserat att åtminstone tre till kommer att avrättas inom kort. De ungdomar som sitter i arrest torteras och tvingas att erkänna gärningar som de inte har begått. Erkännandena visas upp i TV. Syftet med detta är att skrämma ungdomarna och övriga balocher från att protestera. Avrättningarna i Balochestan sker i skugan av händelserna i Tehran. All blickar är riktade mot händelserna i Tehran. Regimen utnyttjar situation och avrättar balocherna utan att det uppmärksammas i media världen över.

Namnen på de avrättade är:

1. Manochehr Shahbakhsh
2. Mhmd Hassan Shahozahi
3. Faeze Abdolrazagh rashidi
4. Yaghub Gamshadzahi
5. Abdolvaset Sheihaki
6. Idris Notizahi
7. Abdolgheyas Naroe
8. Abdolsabour Rakhshani
9. Assadollah Vafae
10. Abdolkhalegh Mirbalochzahi
11. Taregh Abadian
12. Yahya Righi
13. Khalilahmad Righi

Vi vädjar till Amnesty International, Röda korset och den svenska regeringen att agera och protestera mot den iranska regimen för att förhindra ytterligare massavrättningar av balocher i Iran.
M. Baloch

Baloch Community – Sweden

Stockholm 2009-07-21

Kontakt:
Baloch.community.se@gmail.com och Baloch_community@yahoo.com
Web-blogg:
http://baloch-community-sweden.blogspot.com/
--------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zabolier är en liten minoritet i Balochestan som i likhet med makthavarna i Tehran är shiamuslimer. Därför får de fria händer att begå brott mot balocher utan någon som helst påföljd. De innehar alla statliga och offentliga posterna inom provinsen. Där Zabolierna inte räcker till importerar regimen andra fanatiska perser från övriga delar av Iran. Balocher får finna sig i arbetslöshet eller lämna landet i jakt efter arbete. Däremot de få balocher som konverterar till shia grenen av islam gynnas av regimen! Övriga straffas hårt på olika sätt.

No comments:

Post a Comment