Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

همه نیک می دانند که ریگی در بند رژیمی سفاک است که به دانشجو و دختران جوان در تهران پس از انتخابات چه ها که نکرد و تا چه برسد به ریگی

وزیر اطلاعات رژیم با اعلام اینکه از نمایشنامه دنباله داری که در آن رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران را مجبور به گفتن انواع و اقسام ناکرده ها کرده است بر خود می بالد ولی او هم به خوبی می داند که در قرن بیست و یکم اینگونه نمایشنامه ها فایده ای ندارد و با پخش این سریالهای سلطان و شبان در این عصر او نخواهد توانست چیزی را ثابت بکند و یا اذهان مردم ایران و جهانیان را در جنایاتش در اقسا نقاط جهان سرپوش بگذارد.همه نیک می دانند که ریگی در بند رژیمی سفاک است که به دانشجو و دختران جوان در تهران پس از انتخابات چه ها که نکرد و تا چه برسد به ریگی که رو در روی این رژیم ایستاد و نشان داد که فرهنگ مبارزه به سن و سال و ایل و تبار ربطی ندارد و خواستن توانستن است و شهامت ایستادگی در برابر ظالم هیچ نمی خواهد به جز غیرت آقای وزیر اطلاعات چه سخنان ریگی صحت داشته باشند و چه نداشته باشند اگر ابرقدرتها بخواهند نسخه شما را بپیچند که می پیچند مگر صدام حسین یادتان رفته است همان صدامی که روزی ابرقدرت منطقه و یا حداقل جهان عرب بود ، دیدید به چه سادگی نسخه اش را پیچیدند و همین روسیه که شما به میلیاردها رشوه از آن می خواهید به زبان از شما حمایت کند دوست سنتی صدام به راحتی او را تقدیم ابرقدرتها کرد و حتی از شما هم برای سرنگونی صدام بهره برد.

رژیم دراین سناریو که در آن از ریگی سو استفاده می کند بیشتر از اینکه نشان از اقتدار آن داشته باشد و قدرت سربازان گمنام و با نامش را به نمایش بگذارد و قصد برهم شکستن صفوف مردم آزادیخواه ایران و اپوزیسیون داشته باشد هدف دیگری را بیشتر دنبال می کند و آن این است که رژیم درمانده است و با این سناریو مضحک بیشتر قصد مظلوم نمایی دارد که بر من مسکین رحمی بکنید و بگذارید من چند صباحی دیگر ادامه بدهم و هر چه شما بخواهید من می کنم و اول از همه مثلا این نمایشنامه را تعطیل می کنم و مثلا یا به باج یا به منت بیمه ای برای حیاتش بگیردآخر آقای وزیر حتی اگر حرفهای آقای ریگی گیریم درست هم باشند نمی بینید که همانهایی که شما می گویید ریگی را ساختند و مقاصد چنین و چنان دارند به راحتی بیانیه صادر کردند و نه تنها نگفتند که این نمایشت دروغ است بلکه گفتند مضحک است و تو و رژیم و نمایشت را جملگی به تمسخر گرفتند و حالا ادامه بده و هر روز ریگی را مجبور کن نام شخصی و کشوری را بگیرد ، مگر فکر می کنید آنها از شما می ترسند و یا باکی از خط و نشان کشیدنت دارند و می بینی که قدم به قدم در عراق و لبنان که دهها سال بذر فتنه کاشتی چگونه دست و پای تو و مزدورانت را می بندند و لازم نیست به توضیح بیشتر و همینقدر تکرار نکته کفایت می کند و آن اینکه اگر نسخه ات پیچیدنی باشد که در حداقل زمان می پیچندش و از شما هم هیچ کاری بر نحواهد آمدفرهادیانجمن نویسندگان در تبعید

No comments:

Post a Comment