Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خبر سرقت لب تاپ معاون احمدی نژاد و تهدید به افشاگری

یکشنبه، 2 خرداد ماه 1389 برابر با 2010 Sunday 23 May
خبر سرقت لب تاپ معاون احمدی نژاد و تهدید به افشاگری
این نوشته از وبلاگی بنام "افشاگر بزرگ" برای سایت ارسال شده که عینا درج می شود:

بسمه تعالی

“اتقو ا دعوه المظلوم فانما یسئلُ الله تعالی حقیه وانّ الله تعالی لم یمنع ذاحقٍّ حقّه”

ملت مظلوم و ستم دیده ایران . شاید این روزها شنیده باشد که عالیجنبان به دنبال اطلاعات به سرقت رفته و به دنبال اسنادی هستند دال بر وحشی گری خود. اسنادی که با افشای آن نه تنها تن هر ایرانی را به لرزه خواهد آورد بلکه هر انسان ازاده ای در جهان نیز با دیدن این جنایتها تنش خواهد لرزید

آری . این اطلاعات به سرقت رفته اکنون در اختیار سربازان گمنام امام زمان ( عج ) هستند . و توانستیم این اطلاعات “فوق العاده فوق محرمانه” را به خارج از کشور منتقل کنیم . هم اکنون این اطلاعات که بیشتر فیلم و تعداد زیادی عکس از افرادی هست که آنها را قطعا میشناسید و از آنها بخصوص در حوادث بعد از انتخابات بسیار شنیده اید در حال بارگزاری روی یک سرور امن میباشند . این اطلاعات از طریق یک کامپیوتر همراه فوق العاده محرمانه پس از یک جلسه فوق سری در بیت رهبری در منزل یکی از نزدیکان عالیجنابان که میبایست به فردای آن شب تحویل اطلاعات سپاه داده میشد به دست آمده

این اطلاعات در صورت افشای آن دل هر انسان آزاده ای را در جهان به درد خواهد آورد . اطلاعات به حدی گویا و ارزشمند است که در تاریخ جهان به عنوان جنایتهایی بزرگ برای ماندن عالیجنابان در اریکه قدرت ثبت خواهد شد .

جنایاتی که فراتر از یک تقلب در انتخابات و یا تجاوز به دختران و پسران ما در زندانها به شمار میرود . جنایاتی که در حق تک تک شما در این 5 سال روا داشته اند که با دیدن آن از آنها نخواهید گذشت .جنایتهایی که اکثر نمایندگان . وزرا و نظامیان نیز از آن اطلاعی ندارند و فقط چشم بسته از عالی جنابان دفاع میکنند.

روی سخن دیگرم با عالیجنابان هست که با پیامهای تهدید آمیز خود در این چند هفته در صدد بودند که با تشویق و تهدید مرا از انجام این افشاگری بازدارند . عکسهای شما از ضرب و شتم نزدیکان و شکنجه عزیزانم که ندانسته روزی پا به پای شما برای حفظ آرمانهای امام تلاش میکرد را نخواهم از یاد برد

من را نترسانید که کار از ترساندن گذشته است . به شما عالیجنابان آخرین مهلت را در اینجا علنا در مقابل ملت ستم دیده خواهم داد و مطمئن باشید مطلب بعدی من در این وبلاگ اولین سری از فیلمهایی هست که با افشای آن یک به یک پایه های صندلی قدرت شما شکسته خواهد شد . عالیجنابان بدون شک میدانند که این اسناد را نه میشود تکذیب کرد و نه در برابر آن در مقابل اذهان عمومی دفاع کرد . این اسناد را حتی اگر کودکی ببیند در مقابل شما خواهد ایستاد و سنگ به دست خواهد گرفت . مردم خواهند دید و خواهند شناخت رهبرشان و بخصوص فرزندان رهبرشان را که بعد از افشای این اسناد نمیدانم چه حرفی برای گفتن دارند به جز اینکه سر به بالین نهند و آرزوی مرگ کنند .

این وبلاگ را ایجاد کردم که به عالی جنابان هشدار دهیم که قضیه خیلی جدی شده و زمان در حال سپری شدن است و خواسته های ما نیز در حال کمرنگ و محو شدن . نگذارید حکایت آب ریخته شده بوجود بیاید

“انفذ السهام دعوه المظلوم”

میم . ه / دوم خرداد ماه 1389

http://www.iranpressnews.com/source/076912.htm

No comments:

Post a Comment