Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اظهار نظر دوست عزیزم، آقای ابان و جواب من. حتما بخوانید.Reza Hossein Borr

اظهار نظر دوست عزیزم، آقای ابان و جواب من. حتما بخوانید.
Vahid Aban
 
 جناب حسین بر گرامی! هر تهدیدی بر علیه مردم بلوچ ، تهدیدی بر علیه دیگر ایرانیان است. بلوچستان بخشی از پیکره ایران است. اما چرا شما ، بلوچستان را از بقیه ایران جدا می کنید و تمامیت ارضی و نقشه خاصی برای آن جدا از ایران ، ترسیم می کنید؟
 آیا قهرمانانی نظیر یعقوب لیث صفاری که در مقابل ستمگری و تجاوز تازیان اسلامی ، ایستاد ، قهرمانان ما ایرانیان نیستند؟ 
 این مردم بخش های دیگر ایران نیستند که مسئول تمامی ستم ها به مردمان بلوچستان و سیستان و یا بخش های دیگر ایران هستند ، بلکه این رژیم اسلامی حاکم است که مردمان ایران را به بهانه های مختلف سرکوب و این غارت نجومی را پیش می برد و این فقر گسترده به مردم ایران تحمیل کرده است.
 راه نجات همگی ما، در همبستگی ملی بر علیه اشغالگران جمهوری اسلامی و ساختن یک آینده حقوق بشری و سکولار و دمکراتیک در کشور مشترکمان ایران است.

‫جناب ابان
 ‫در اصول، حرف شما درست است، ولی دولتها و روشنفکران ایرانی هرگز بلوچ ها را به عنوان بخش از ملت ایران نپذیرفتند. تصورش را بکنید. در ۴۰ سال اول حکومت پهلویها، حتی به یک بلوچ فرصت رفتن به دانشگاه داده نشد. ولی یک ایرانی اعتراضی نکرد.
 ‫هماکنون، هر روز بلوچ ها کشته میشوند ولی یک ایرانی اعتراض نمیکند. حتی شاه و خامنه ای دستور دادند که تعدادی بورس به دانشجویان بلوچ بدهند که کارمندان ایرانی جلوگیری کردند.
‫مشکل بلوچ ها بیش از آنکه، دولت ها باشند، مردمان شیعه ایران هستند.
 ‫این را شما بطور روشن در خارج می بینید. رسانه های فارسی زبان بلوچ ها را تحریم کرده اند. این دیگر تقصیر خامنه ای نیست. یک طرز تفکر غالب در شعه یان وجود دارد که بهر قیمت جلو طرح مشکلات بلوچستان را میگیرد. این ایرانی ها هستند که بلوچستان را از خود جدا کرده و آنرا از امکانات زندگی محروم کرده اند. 
‫اعتراض شما باید متوجه فعالان و رسانه های فارسی زبان باشد، نه به من و بلوچ ها.