Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

یک کودک بلوچ در تقلا برای حفظ سرپناه خود زخمی شد. گلوله و لودر های حاکمیت به جان مردم فقیر بلوچ افتاد \ این بار منازل مردم زاهدان در خیابان کشاورز زاهدان شکار بهانه حاشیه نشینی شدند

بگزارش عدالت نیوز امروز صبح ۲۳ آذر ماه ماموران شهرداری با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی در حین تخریب منازل مردم اهلسنت بلوچ در خیابان کشاورز زاهدان با مردم این محل درگیر شدند.
 یک فرد ناظر حادثه در این باره به گزارشگر عدالت نیوز گفته است «امروز صبح ماموران شهرداری با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی به خیابان کشاورز هجوم برده اند و در حین تخریب منازل با مردم درگیر شده اند»
این منبع در توضیح چگونگی شروع درگیری به گزارشگر عدالت نیوز گفته است « ماموران شهرداری که از پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی برخوردار بودند پس از مقاومت یک زن که منزلش در حال تخریب بوده است وی را کتک زده اند که پس از این برخورد نیروهای انتظامی مردم به ماموران انتظامی اعتراض کردند که با واکنش شدید این نیروها مواجه شده اند»
این فرد به گزارشگر عدالت نیوز گفته است «رفتار بسیار خشن و تخریب ظالمانه منازل، باعث شده است که مردم با پرتاب سنگ بسمت ماموران نیروی انتظامی با آنها درگیر شوند»
علاوه بر این گزارشهای مستقلی به عدالت نیوز رسیده است که در خلال این درگیری ها یک کودک نه ساله بلوچ بنام «وحید شه بخش فرزند احمد» زخمی شده است.
 قابل یادآوری است ماجرای تخریب منازل مردم اهلسنت بلوچ موضوع جدیدی نیست و بصورت مکرر در شهرهای مختلف بلوچستان اتفاق می افتد. بصورتی که چند ماه گذشته رئیس اداره راه و شهر سازی جنوب سیستان و بلوچستان گفته بود «در شش ماه نخست سال جاری بیش از هفصد هکتار از اراضی مسکونی در شهر چابهار رفع تصرف شده است.»
 اکثر خانه های مردم بلوچ با بهانه منابع طبیعی و ملی تخریب و سپس تصرف شده اند. این ادعاها در حالی است که روستاهای بسیاری همچون «بل سر، و دانش پایه» در اطراف شهرهای مرکزی و اقتصادی بلوچستان مثل زاهدان و چابهار صرفا بدلیل نیاز نیروهای اقتصادی غیر بومی تخریب شده و در اختیار آنها قرار داده شده است. قابل توضیح است که این دو روستا دارای قدمت بوده و بنام این روستاها حق انشعاب برق و آب و نام مدرسه ثبت بوده است.
مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان و‌پیشوای مذهبی اهلسنت ایران در ۵ آذر ماه با اشاره به گلایه شهروندان حاشیه شهر زاهدان نزد ایشان از مسولان حکومتی پرسیده بود «با تخریب منازل این مردم که ایرانی هستند آنها در این شبهای سرد کجا بخوابند.»
با توجه به اقدامات چند سال گذشته سازمان های دولتی و سخنان مسولان این سازمان ها پایانی بر تخریب و تصرف منازل مردم بلوچ توسط حاکمیت متصور نیست و احتمالا بصورت گسترده ادامه خواهد داشت. بنظر میرسد تنها راه مقابله با این برخوردهای ظالمانه اعتراض صریح صاحبان تریبون و مسولان بومی مردم بلوچ نسبت به این قضایا به همراه اعتراضات شدید مردم میباشد.
-4:14