در پی این زمین لرزه که به نظر می رسد پوسته های زمین در این ناحیه را به حرکت درآورده باعث سر بر آوردن جزیره جدیدی از آب در ساحل غربی شهر تاریخی و بندری گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان شده است.

در همین حال "معظم جاه " معاون فرماندهی پلیس شهر بندری گوادر از سربر آوردن جزیره کوه مانندی در ساحل غربی این شهر پس از وقوع این زلزله خبر داد و گفت اهالی برای تماشای این جزیره جدید که ارتفاعی حدود 40 فوت دارد، جمع شده اند.