Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

به دار آویختن حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج

 • بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج صبح امروز به دار آویخته شد.
  روز چهارشنبه ۳ مهرماه حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد. این زندانی همراه با تعداد دیگری از زندانیان روز سه شنبه به سلولهای انفرادی بند ۵ جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند. نام زندانی که صبح چهارشنبه در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد لطف الله فرامرزی ۴۸ ساله و نزدیک به ۴ سال بود که در سالن ۸ بند ۳ زندان گوهردشت بسر می برد.این زندانی سه شنبه هفته گذشته همراه با ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی انتقال یافته بود اما اعدام وی در آخرین لحظه متوقف و سه زندانی دیگر چهارشنبه گذشته به دار آویخته شدند.
  ...
  از سرنوشت سایر زندانیان خبری در دست نیست.
  همان زمانی که اخوند حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با فریبکاری از نفی خشونت و از صلح و عدالت و تدبیر سخن می راند این زندانی و زندانیان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام در سلولهای انفردای بسر می بردند و ساعتی بعد در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج اعدام ها که از زمان منصوب شدن آخوند حسن روحانی توسط ولی فقیه بلاوقفه ادامه دارد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به مراجع قضایی بین المللی است.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
  ۳ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳
  Visa mer
  Gilla ·

No comments:

Post a Comment