Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعـــلان اســــتـقـلال کـوردســـــتان در شـمـال سـوریـه
اعـــلان اســــتـقـلال کـوردســـــتان در شـمـال سـوریـه 
امروز منطقه کرد نشین قبانی در شمال سوریه به طور یک جانبه استقلال خود را از سایر نقاط کشور اعلام کرد. بهگزارش آژانس کرد " FIRAT " ، در این منطقه اولین جلسه پارلمان محلی برگزار شد. روز 21 جنوری کانتون جیزره استقلال خود را از جمهوری عربی سوریه اعلام کرد. انتظار می رود که در روز چهارشنبه استقلال در منطقه عفرین اعلام شود. در آنجا موقتا 101 نماینده مجلس، سخنگوی مجلس و معاونان انتخاب شد. دولت حکومت از 22 وزیر متشکل و دارای سه زبان رسمی می باشد. از چنین سیستم کنترل در همه مناطق کردنشین استفاده میشود که استقلال خود را اعلام کرده اند. آژانس گزارش می دهد که چهار ماه دیگر در مناطق انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. همه سه منطقه بخشی از کردستان غربی می باشد. جمعیت منطقه کردنشین در جنوب شرقی ترکیه از تصمیم کردها در سوریه استقبال کرد .

No comments:

Post a Comment