Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

افاضات آقایان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی


اینروزها افاضات آقایان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بد جوری روی اعصاب خیلی از فعالین قومی راه رفته است. خیلی از کاربران دنیای مجازی و فیسبوک با یاداشتها و اظهار نظرهایشان این صحبتهای و اظهارنظرهای یک بعد نگر و پان فارسیستی اعضای فرهنگستان محکوم کرده اند . اما معتقدم که این دعوا سر درازی دارد و مال امروز دیروز نیست بلکه در این 200 سال اخیر که خودآکاهی قومی افزایش یافته و از طرف دیگر استیلای پان فارسیست ها و نه پان ایرانیست ها بر دیگر اقوام شکل کامل گرفته این دعوا بوده و تا صحبتهای اخیر آقایان رسیده است. . شما اگر به شرح مذاکراتی که در تدوین قانون اساسی صورت گرفته رجوع کنید همین استدلال ها را مخالفین زبانهای قومی در آن زمان ، بیان می داشته اند . اما در آن زمان ایستادگی و جدیت کسانی مانند رحمت الله مراغه ای مقدم ( از تبریز ) ، مرحوم مولوی عبدالعزیز ملازاده و... باعث شد که در اصل 15 قانون اساسی گنجانده شود. امروز هم ای کاش بجای مولوی مدنی ، مولوی سلامی ، یعقوب جدگال ، حمیدرضا پشنگ و...افرادی عملگرا و جدی مانند مولوی مدنی پیدا می شدند که نگذارند اجرای این اصل و نص صریح قانون در تنگ نظری آقایان گرفتارشود و بعد از 34 سال از تدوین آن حالت اجرایی پیدا نکند .

Facebook

No comments:

Post a Comment