Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیچاره سیاه پوستان آمریکا!


بیچاره سیاه پوستان آمریکا!

محمدرضا نقدی فرمانده بسیج کشور از «تبعیض نژادی» عیله سیاه پوستان در آمریکا انتقاد کرده و گفته است که حقوق آنان پایمال می‌شود.

واقعا از شنیدن خبر تبعیض دولت آمریکا علیه سیاه پوستان این کشور دلمان به درد آمد و کباب شد. بیچاره سیاه پوستان آمریکا فقط می توانند تا سطح ریاست جمهوری رشد کنند و بیشتر از این در حقشان تبعیض قایل می شوند. 

وقتی خبر تبعیض دولت آمریکا در حق سیاه پوستان را از زبان جناب نقدی خواندم خدا را شکر کردم که ما در مملکت اسلامی ایران زندگی می کنیم و هیچ تبعیضی بین ما ایرانیان وجود ندارد و عدالت به معنای واقعی در اینجا حاکم است.

آمریکاییها باید بیایند از ما یاد بگیرند و اینقدر به سیاه پوستان آمریکا ظلم نکنند و رئیس جمهور سیاه آمریکا را به خاطر رنگ پوست و نام اسلامی اش که حسین است اذیت نکنند. تا فکر فرمانده محترم بسیج اینقدر مشغول و نگران سیاه پوستان آمریکا نشود.

No comments:

Post a Comment