Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه کمیسیون حقوق بشر بلوچستان در مورد اعدام 4 شهروند بلوچ در زاهدان

کمیسیون حقوق بشر بلوچستان اعدام چهار نفر از جوانان بلوچ(عبدالله براهویی ، پرویز میربلوچ زهی ، غلام ریگی سیستانی ، احمدشاه نورزهی )روزشنبه 16 فوریه 2013 در زندان زاهدان تحت اتهامات ساختگی و کلیشه ای به شدت محکوم می کند
حاکمان ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری موج جدیدی از خفقان و سرکوب در کشور را بالخصوص از مناطق اقلیتهای قومی و مذهبی نظیر بلوچستان شدت بخشیده اند و شهروندان بلوچ در کشور بصورت مستمر و سازمان یافته تحت تبعیض نژادی ، عقیدتی - مذهبی و نسل کشی از جانب حکومت قرار می گیرند .
کمیسیون حقوق بشر بلوچستان باری دیگر ضمن ابراز نگرانی شدید از روند ادامه جنایت علیه بشریت توسط حکومت حاکم بر ایران علیه شهروندانش از جامعه جهانی ، کشورها و سازمانهای حامی حقوق بشر و همه انسان دوستان می خواهد به سکوت در برابر تداوم جنایات حاکمان ایران علیه بشریت پایان داده و به هر نحو ممکن راهی عملی برای جلوگیری فجایعی که در حال انجام است پیدا کنند .
کمیسیون حقوق بشر بلوچستان
هفدهم فوریه 2013

No comments:

Post a Comment