Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

فراخوان برای نجات جان ۴ هموطن کرد اهل تسنن که در آستانه اجرای حکم ضدبشری اعدام قرار گرفته اند

روز شنبه ۲۴ خرداد ماه حوالی ساعت ۱۳:۰۰ زندانیان عقیدتی حامد احمدی ، جهانگیر دهقان ، جمشید دهقان و کمال ملایی که در سالن ۱۱ بند ۴ زندان گوهردشت کرج زندانی بودند تحت عنوان اینکه با آنها صحبتی دارند آنها را فراخواندند و به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل نمودند.
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » چهار زندانی عقیدتی اهل سنت به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند.
تعداد زیادی از خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت که ساکن کردستان هستند حوالی ساعت ۱۲:۳۰ جلوی زندان گوهردشت کرج تجمع کردند و علیه اجرای حکم ضدبشری اعدام عزیزانشان دست به اعتراض زدند.
همزمان با انتقال ۴ زندانی عقیدتی اهل سنت به سلولهای انفرادی ،مامورین وزارت اطلاعات دستور قطع هواخوری و آب زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت را صادر کردند تا نسبت به انتقال زندانیان عقیدتی اعتراض ننمایند.
۴ زندانی فوق پیش از این در زندان قزل حصار کرج زندانی بودند و در یک اعتصاب غذای طولانی مدت و در اثر اعترضات گسترده بین المللی، رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را وادار کردند که آنها را از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت کرج منتقل کنند.
آخوند علی خامنه ای همزمان با تحولات عراق وترس از سرنگون شدن دست به این حرکت جنایتکارانه زده است تا شاید هموطنان اهل سنت و مردم ایران را مرعوب کند و با یاس و نا امیدی سعی در حفظ حکومت ضدبشری خویش دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران ،از هموطنان در ایران و جهان خواستار اعتراضات گسترده علیه اجرای حکم ضدبشری اعدام هموطنان اهل سنت است و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای نجات جان ۴ هموطن اهل سنت که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۴ خرداد ۹۳ برابر با ۱۴ ژون ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

Source: http://www.hrdai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1557:1393-03-24-17-20-55&catid=1:2010-07-21-10-18-57&Itemid=4

No comments:

Post a Comment