Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

800 اعدام ثبت شده در اولين سال رياست جمهوري آخوند روحاني !


 1. نزديك به 800اعدام ثبت شده در اولين سال رياست جمهوري آخوند روحاني نشانگر سراب «ميانه روي» و «اعتدال» در رژيم آخوندي است
  روز سه شنبه 27خرداد، دژخيمان رژيم آخوندي در يك اعدام جمعي شش... زنداني را در زندان اروميه به دار آويختند. اين زندانيان فرامرز پاشايي، عبدالوهاب دلير، پرويز نيک خوي، عبدالکريم هرکولي، نقد علي رجايي، رشيد مرادي از اهالي اروميه، سلماس و نقده بودند. سه تن از قربانيان در حالي اعدام شدند كه حكم آنها حبس ابد بود.
  قبل از آن نيز در 24خرداد، در سالگرد نمايش انتخاب آخوند روحاني، شش زنداني ديگر شامل حامد آقايي، سعيد ورمزياري، ابراهيم دلايي ميلان و آرش احمدوش در زندان اروميه اعدام شده بودند.
  خانواده فرامرز پاشایی از اهالی اروميه كه در 27 خرداد به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد از مخالفان رژيم آخوندي هستند. اعدام زندانيان سياسي تحت عنوان قاچاقچي يك روال شناخته شده از سوي فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.
  روند فزاينده اعدامهاي خودسرانه و جمعي در يكسال گذشته، افشاگر سراب «ميانه روي» و ”اعتدال” در درون رژيم آخوندي است. نزديك به 800 اعدام ثبت شده در اولين سال رياست جمهوري آخوند روحاني و دفاع آشكار روحاني از اين جنايتهاي فجيع نشان مي دهد كه او مأموريتي جز حفظ اين رژيم قرون وسطايي ندارد. رژيمي كه اگر از اعدام و سركوب و كشتار دست بردارد به سرعت سقوط خواهد كرد.
    

No comments:

Post a Comment