Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خبر فوری!!! شهر سقز نیز علیه حکم اعدام سکوت را شکست

  • خبر فوری!!!
شهر سقز نیز علیه حکم اعدام سکوت را شکست

 هم اکنون در شهر "سقز" مردم از میدان "هەڵۆ (عقاب) و خیابان جمهوری" به طرف میدان قدس در اعتراض به اعدام های اخیر دست به تظاهرات رسیده اند.
بر اساس این خبر, جمع زیادی از مردم و علل خصوص جوانان شهر سقز در اعتراض به اعدام های سیاسی اخیر در ایران و علل خصوص در کردستان, دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی زده اند. گفته می شود این تجمع از طرف نیروهای رژیم مورد هجوم قرار گرفته و اینک نیز مشغول پراکنده کردن تظاهر کنندگان می باشند.
    خبر فوری!!! شهر سقز نیز علیه حکم اعدام سکوت را شکست هم اکنون در شهر "سقز" مردم از میدان "هەڵۆ (عقاب) و خیابان جمهوری" به طرف میدان قدس در اعتراض به اعدام های ...اخیر دست به تظاهرات رسیده اند. بر اساس این خبر, جمع زیادی از مردم و علل خصوص جوانان شهر سقز در اعتراض به اعدام های سیاسی اخیر در ایران و علل خصوص در کردستان, دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی زده اند. گفته می شود این تجمع از طرف نیروهای رژیم مورد هجوم قرار گرفته و اینک نیز مشغول پراکنده کردن تظاهر کنندگان می باشند.

No comments:

Post a Comment