Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

انتقال حداقل ۴ زندانی به سلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان برای به اجرا در آوردن حکم ضدبشری اعدام


انتقال حداقل ۴ زندانی به سلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان برای به اجرا در آوردن حکم ضدبشری اعدام بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقال حداقل ۴ زندانی به سلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام . روز پنجشنبه ۷ آذر ماه حداقل ۴ زندانی از بندهای ۳ و ۶ زندان مرکزی زاهدان به سلولهای انفرادی منتقل کردند. یکی از زندانیان به نام ابراهیم عبدالهی حدودا ۳۰ ساله که مسئول غذای زندانیان بند ۶ زندان مرکزی زاهدان بود. هنگامی که صبح امروز برای گرفتن جیره غذایی زندانیان بند ۶ مراجعه کرده بود بجای تحویل دادن صبحانه ، به او دست بند و پابند زدند و در حین انتقال به سلول انفرادی در همانجا دچار سکته قلبی گردید و ناچار به انتقال وی به بهداری زندان شدند . بعضی از گزارشات حاکی از فوت کردن این زندانی است. سه زندانی دیگر از بند ۳ زندان مرکزی زهدان می باشند که برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند . اجرای حکم ضدبشری اعدام زندانیان در زندان زاهدان معمولا روزهای شنبه به اجرا گذاشته می شود. موج جدید اعدامهای جمعی پس از اینکه رژیم ولی فقیه ظاهرا وادار به تن دادن به خواست جامعه جهانی شده است آغاز شده است و تقریبا روزانه در زندانهای مختلف ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به اجرا در آورده می شود. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال گروهی زندانیان به سلولهای انفرادی به منظور به اجرا در آوردن اعدام های گروهی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۷آذرماه ۹۲ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد سازمان عفو بین الملل

No comments:

Post a Comment